Minerály České republiky

RNDr. Tomáš Kadlec

mindat youtube logo footerfacebookicon

Sb2S3 

Vytváří sloupcovité, stébelnaté až jehlicovité krystaly, případně až celistvé agregáty. Barva: olověný až ocelově šedý s namodralým odstínem; lesk: silně kovový; T = 2,0; h = 4,51-4,66. Výskyt na rudních hydrotermálních žilách.

Vlastějovice: Antimonit je vedle berthieritu nejhojnějším sulfidem epigenetické antimonové mineralizace.

Číst dál...

Ca5[F|(PO4)3]  

Krátce i dlouze sloupcovité až jehličkovité nebo tabulkovité krystaly nebo zrnité, celistvé a zemité agregáty. Barva: různě sytě zelený, šedý, fialový, růžový, modrý, žlutý, bílý a bezbarvý; lesk: sklený; T = 5,0; h = 3,16-3,22. Výskyt v magmatických horninách, pegmatitech, greisenech a hydrotermálních ložiscích; metamorfované a sedimentární horniny.

Vlastějovice: Apatit-(CaF) je přítomen jako akcesorický minerál ve skarnech, ortorulách, pararulách a pegmatitech. V pegmatitech z biotit - muskovitických ortorul tvoří v asociaci s muskovitem a pyritem světle až šedozelené tlustě sloupcovité krystaly až 2 cm veliké (1/).

Číst dál...

KCa4[(OH,F)|Si8O20] . 8H2O  

Vytváří sloupcovité krystaly zakončené dipyramidálními plochami, méně často krychlové a tabulkovité, zrnité agregáty a kůry. Barva: skoro bílý a bezbarvý, světle zelený; lesk: skelný nebo silný perleťový; T = 4,5; h = 2,3-2,4. Výskyt v dutinách fonolitů, bazaltů a dalších vyvřelin a na žilách alpského typu.

Vlastějovice: Křídově bílý lupenitý apofylit-(KOH) vzniká společně s prehnitem a kalcitem během hydrotermální alterace živců v granitických pegmatitech pronikajících skarny (1/).

Číst dál...

NaCa4[(F|Si8O20] . 8H2O  

Vytváří sloupcovité krystaly zakončené dipyramidálními plochami, méně často krychlové a tabulkovité, zrnité agregáty a kůry. Barva: skoro bílý a bezbarvý, světle zelený; lesk: skelný nebo silný perleťový; T = 4,5; h = 2,3-2,4. Výskyt v dutinách fonolitů, bazaltů a dalších vyvřelin a na žilách alpského typu.

Vlastějovice: Bezbarvý, bílý až světle růžový apofylit-(NaF) pronikal skarny v samostatných žílách o mocnostech až 25 cm (1/).

Číst dál...

FeAsS

Nejčastěji zrnité a celistvé, popřípadě stébelnaté agregáty, kosočtverečné krátce nebo dlouze sloupcovité krystaly rýhované podle osy c. Barva: ocelově šedý s odstínem do žluté; lesk: kovový; T = 5-6; h = 5,9-6,29. Výskyt na hydrotermálních žilách, v greisenech a skarnech.

Vlastějovice: Stříbřitě bílá automorfní zrna arzenopyritu o velikosti do 3 mm zarůstají společně s pyritem, pyrhotinem a gudmunditem do prokřemenělého mylonitu hostící antimonovou mineralizaci (1/).

Číst dál...

Ca2Fe2+Al2[OH|BSi4O15]   

Klínovité a tabulkovité krystaly, vzácněji zrnité agregáty. Barva: fialově hnědý, žlutý, světle fialový, červený, bezbarvý; lesk: skelný; T = 7; h = 3,26-3,36. Výskyt v pegmatitech, na žilách alpského typu a samostatné žíly v metabazaltech.

Vlastějovice: Axinit-(Fe) se velmi vzácně vyskytuje ve vlastějovických pegmatitech. Má tmavě fialovou barvou se šedým nádechem a tvoří hypautomorfně omezená zrna zarůstající do křemenu.

Číst dál...

BaSO4

Tence i tlustě tabulkovité, sloupcovité až jehličkovité krystaly, zrnité až celistvé agregáty. Barva: bělavý, žlutavý, nazelenalý, světle modrý, červený, šedý, černý; lesk: skelný; vryp: bezbarvý; T = 3,5; h = 4,3-4,7. Výskyt na hydrotermálních žilách různého typu; hojné samostatné hydrotermální žíly; dutiny vulkanitů a pelosideritů; sedimentární horniny; supergenní při zvětrávání rudních ložisek.

Vlastějovice: Světle růžový až tmavě červený baryt se vyskytuje na křemen - kalcitových žilkách, kolem 5 cm mocných pronikajících skarn (1/).

Číst dál...

(Ce,La)[F|CO3]  

Tvoří tabulkovité krystaly řídce omezené plochami, zemité agregáty. Barva: světle hnědožlutý až červenohnědý; lesk: skelný až mastný; vryp: bílý; T = 4-4,5; h = 4,78-5,2. Výskyt v pegmatitech, granitech a syenitech.

Vlastějovice: Bastnäsit-(Ce) je jeden z produktů hydrotermální alterace allanitu-(Ce) v granitických pegmatitech pronikajících skarny.

Číst dál...

Ca4Be2Al2Si9O26(OH)2  

Tvoří jemně šupinkaté, vláknité, radiálně paprsčité až zemité agregáty; vzácně lupenité až tabulkovité krystaly. Barva: křídově bílý, nazelenalý, narůžovělý; lesk: hedvábný; T = 5,5; h = 2,71-2,74. Výskyt v pegmatitech; obvykle produkt přeměny berylu.

Vlastějovice: Bavenit se vyskytl v drúzových dutinách blokové zóny elbaitového pegmatitu roku 1982.

Číst dál...

FeSb2S4 

Sloupcovité, podélně rýhované krystaly, jehličkovité až plstnaté agregáty, někdy radiálně uspořádané. Barva: ocelově šedý, nabíhá do hněda či různobarevna; lesk: kovový; vryp: hnědošedý; T = 2-3; h = 4,64. Výskyt na nízkoteplotních žilách s Sb - mineralizací.

Vlastějovice: Berthierit je nejhojnější rudní minerál antimonové mineralizace vázané na mylonitizovaný skarn nebo poruchy v biotit-muskovitické ortorule.

Číst dál...

Bi

Nejčastěji ve formě jednotlivých zrn, případně zrnitých až celistvých agregátů, velmi vzácné jsou klencové krystaly. Barva: stříbřitě bílý s jemně nažloutlým odstínem; lesk: kovový; T = 2-2,5; h = 9,78-9,83. Výskyt v greisenech, na rudních žilách a vzácně v pegmatitech.

Vlastějovice: Ryzí bismut byl nalezen v asociaci s pyrhotinem, uraninitem a bismutinem v okolí metamiktního thoritu v pegmatitu ze skarnu (1/).

Číst dál...

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.