Minerály České republiky

RNDr. Tomáš Kadlec

mindat youtube logo footerfacebookicon

Bi2S3

Jehličkovité, stébelnaté někdy sloupcovité krystaly, často podélně rýhované, zrnité agregáty. Barva: cínově bílý; lesk: kovový; T = 2-2,5; h = 6,78. Výskyt v greisenech a pegmatitech, na ložiscích Au.

Vlastějovice: Bismutin byl identifikován v blízkosti metamiktního thoritu spolu s ryzím bismutem, uraninitem a pyrhotinem v granitickém pegmatitu protínajícím skarn (1/).

Číst dál...

Cu5FeS4

Nejčastěji celistvý, případně vtroušený; vzácné krystaly. Barva: hnědě červený, nabíhá pestrými barvami až do modrofialové; T = 3; h = 4,9-5,3. Výskyt na hydrotermálních žilách s Cu - mineralizací.

Vlastějovice: Mikroskpický se vyskytl v asociaci se sfaleritem a kalcitem ve skarnu na 5. patře lomu Holý vrch (Šrein 2009 - ústní sdělení).

Číst dál...

(Ca,Th,Ce)(PO4) . H2O  

Jemně zrnité agregáty, radiálně paprsčité až vláknité hlízy. Barva: červenohnědý; lesk: mastný; T = 3-4; h = 3,9. Výskyt v granitech a pegmatitech.

Vlastějovice: Brockit tvoří vejčitě zaoblené krystalky (3 - 5 mikro m) narůstající na lupenité agregáty seladonitu v dutinkách po hydrotermálně alterovaném allanitu-(Ce).

Číst dál...

[Na][Fe3+3][Al6][O3|F|(BO3)3|Si6O18]  

Krátce prizmatické krystaly, podélně rýhované. Barva: tmavě hnědý až černý; lesk: skelný; vryp: bezbarvý; T = 7; h = 3,31. Výskyt na puklinách ryolitů a v pegmatitech.

Vlastějovice: Buergerit ze skupiny turmalínů se vyskytl v muskovitickém pegmatitu pronikající ortoruly v blízkosti skarnu.

Číst dál...

SiO2

Chalcedon je vláknitá mikrokrystalická varieta křemene. Tvoří ledvinovité až zemité povlaky. Barva: čirý, šedý, modrošedý, hnědý, černý; vryp: bílý; T = 7; h = 2,6-2,7. Výskyt v mandlovcových paleobazaltech; na hydrotermálních žilách.

Vlastějovice: Křídově bílý, šedožlutý, šedý vzácně bezbarvý chalcedon tvoří až 2 mm mocné kůry na krystalech kalcitu nebo méně často na křemenu epigenetických kalcitových a křemenných žilách.

Číst dál...

CuFeS2

Nejčastěji je celistvý, zrnitý a vtroušený; krystaly bývají deformované, zprohýbané, lomené, některé plochy mohou být rýhované. Barva: sytě mosazný až zlatě žlutý; lesk: kovový. T = 3,5-4; h = 4,1-4,3. Výskyt na hydrotermálních rudních žilách; ve skarnech a pegmatitech.

Vlastějovice: Sytě žlutý chalkopyrit v zrnech velikosti do 2 cm je hojný v šedozeleném skarnovém mylonitu v asociaci s masivními agregáty pyrhotinu, sfaleritu a berthieritu (1/).

Číst dál...

(Fe2+,Mg)5Al[(OH)8|AlSi3O10]

Tvoří celistvé, šupinkaté, oolitické a drobně zrnité agregáty. Barva: zelený, šedozelený až černý; T = 2-3; h = 3,0-3,4. Výskyt na metamorfovaných Fe-rudách, vzácně na hydrotermálních rudních žilách a v pegmatitech.

Vlastějovice: Chlorit složením chamosit je hojným produktem alterace turmalínu a biotitu v granitických pegmatitech pronikajících skarn (1/, 2/). Silně chloritizované turmalíny mají tmavě zelenou barvu.

Číst dál...

Fe3+2Sb3+[OH|(SiO4)2]  

Tvoří celistvé až zemité agregáty. Barva: olivově zelený až žlutozelený; T = 2,5; h = 3,69-3,75. Vyskytuje se jako nehojný produkt oxidace antimonových rud.

Vlastějovice: Chapmanit vytváří jasně jablečně zelené, zemité povlaky nebo i tenké kůry na trhlinách mylonitu, v bezprostředním okolí různě intenzivně přeměněných akumulací primárních antimonových minerálů.

Číst dál...

(Cu,Al)2H2Si2O5(OH)4 . nH2O  

Tvoří celistvé, hroznovité, ledvinité a krápníkovité agregáty; kůry případně i zemitý. Barva: modrozelený v různých odstínech; lesk: mastný, voskový až skelný; T = 2-4; h = 2-2,2. Výskyt: supergenní minerál při zvětrávání rud Cu.

Vlastějovice: Chryzokol tvořil světle modré ledvinité agregáty v dutinách kavernózního křemene v okoloskarnových hybridních horninách na páté etáži vlastějovického lomu roku 2004.

Číst dál...

(U,Th)[(OH)4x|(SiO4)1-x]  

Většinou zrnité agregáty; krystaly jsou vzácné, metamiktní typ je celistvý. Barva: tmavě hnědý až černý; T = 5-6; h = 7,26. Výskyt na hydrotermálních žilách s uraninitem, velmi vzácně v pegmatitech.

Vlastějovice: Coffinit tvořil spolu s thoritem a uraninitem mikroskopické inkluze v hnědém zirkonu v primitivních pegmatitech pronikajících skarn (1/).

Číst dál...

(Mn,Fe)(Nb,Ta)2O6  

Vytváří tence až tlustě tabulkovité a krátce sloupcovité krystaly; zrnité a celistvé agregáty. Barva: hnědavě černý až černý; vryp: černý až hnědočerný; lesk: mastný; T = 6; h = 5,15. Výskyt v granitových pegmatitech.

Vlastějovice: Columbit-(Mn) byl zjištěn v asociaci s bismutem bohatým pyrochlorem v blokových K-živcích elbaitového pegmatitu zastiženého v roce 1982 na třetí lomové etáži vlastějovického lomu (1/).

Číst dál...

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.