Minerály České republiky

RNDr. Tomáš Kadlec

mindat youtube logo footerfacebookicon

242367272 4660881987279046 8725576232297900177 nRNDr. Tomáš Kadlec se narodil 6. srpna 1982 v Havlíčkově Brodě. V letech 1994 - 2002 studoval na všeobecném gymnáziu v Ledči nad Sázavou. Studium geologie - obor mineralogie absolvoval na Přírodovědecké fakultě Masarykovy Univerzity v Brně v letech 2002 - 2007 pod vedením prof. RNDr. Milana Nováka CSc. V roce 2009 mu byl na stejné fakultě udělen akademický titul RNDr. na základě studia turmalínů vlastějovických pegmatitů.

Minerály sbírá od roku 1996 do současnosti. Za tuto dobu nashromáždil sbírku o několika tísících vzorcích minerálů a hornin. Svou pozornost věnuje především minerálům lokalit: Vlastějovice, Kutná Hora, Markovice, Libodřice, Prachovice, Malešov, Přibyslavice, Čejov, Nemojov, Stříbrná Skalice, Ledeč nad Sázavou, Černovice a další, o kterých publikuje. 

Mezi další záliby patří fotografování přírody, a to hlavně detaily hmyzu, rostlin a minerálů.

Od roku 2007 pracuje jako zkušební technik a geotechnik koridorových železničních a dálničních staveb u společnosti EUROVIA Services s.r.o. v Praze. Od roku 2013 do 2015 působil jako kvalitář na stavbě Modernizace D1 - úsek 05. Od roku 2015 do 2017 působil jako technik na stavbě dálnice D3 Veselí nad Lužnicí - Bošilec. Od roku 2018 pracuje jako technik na modernizaci dálnice D1 - úsek 02 a 07. V roce 2021 začal působit jako vedoucí kvality na výstavbě dálnice D4 Příbram - Písek.

Je ženatý, má dceru Ivu a syna Tomáše. Žije v Ledči nad Sázavou.

Napsali o mně:

Kutnohorský deník 2013

Zpravodaj Eurovia 2016

Gymnázium Ledeč nad Sázavou 2023

Osobní stránky Mineralogist.cz jsem založil v březnu 2013. Současně s nimi také spravuji FB profil na internetové adrese: www.facebook.com/Mineralogistcz.

Publikace

2005

Kadlec, T. (2005): Kontaminace granitických pegmatitů se zaměřením na pegmatity pronikající skarnová tělesa. - Bakalářská práce, PřF MU Brno, 33 stran.

2007

Kadlec, T. (2007): Datolit z Vlastějovic. - čas. Minerál, 6, 505-507, České Budějovice.

Kadlec, T. (2007): Turmalín jako indikátor stupně kontaminace granitických pegmatitů z okolí Vlastějovic nad Sázavou. - Diplomová práce, PřF MU Brno, 79 stran.

2008

Kadlec, T. (2008): Turmalíny vlastějovických pegmatitů. - čas. Minerál, 3, 211-214, České Budějovice.

Kadlec, T. (2008): Alpská parageneze typu A ve Vlastějovicích. - čas. Minerál, 4, 315-318, České Budějovice.

2009

Kadlec, T. (2009): Antimonová mineralizace ve Vlastějovicích. - čas. Minerál, 3, 220-228, České Budějovice.

Kadlec, T. (2009): Chemismus turmalínu v granitických pegmatitech pronikajících Fe-skarn a ruly ve Vlastějovicích; vliv okolní horniny pegmatitu na složení turmalínu (kontaminace). - Rigorózní práce, PřF MU Brno, 95 stran.

Kadlec, T. (2009): Pegmatity Vlastějovic. - čas. Minerál, 6, 467-479, České Budějovice.

Houzar, S., Kadlec, T., Sejkora J. (2009): Výskyt wollastonitu ve skarnu ve Vlastějovicích, střední Čechy (Česká republika). - Bull mineral. - petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 17/1, 34-40.

2010

Kadlec, T. (2010): Fluorit z Vlastějovic. - čas. Minerál, 3, 212-216, České Budějovice.

Kadlec, T. (2010): Nové minerály ve Vlastějovicích. - čas. Minerál, 3, 216-220, České Budějovice.

Kadlec, T. (2010): Revize velké pegmatitové dutiny ve Vlastějovicích. - čas. Minerál, 6, 505-510, České Budějovice.

Kadlec, T. (2010): Allanit-(Ce) a minerály prvků vzácných zemin vzniklé jeho alterací ve Vlastějovicích. - čas. Minerál, 5, 415-418, České Budějovice.

Kadlec, T. (2010): Mezinárodní mineralogická asociace ve Vlastějovicích. - čas. Minerál, 5, 460, České Budějovice.

Kadlec, T. (2010): Sázavíny - pozůstatek po těžbě a zpracovávání železné rudy ve Vlastějovicích a okolí. - čas. Minerál, 6, 511-513, České Budějovice.

Novák, M., Kadlec, T. (2010): Vlastějovice near Zruč nad Sázavou. Contaminated anatectic pegmatites and tourmaline-bearing granite-pegmatite system cutting Fe-skarn. - In: Novák, M., Cempírek, J. eds. - Acta Mineral. Petrogr., Field Guide Series 6: 36-40.

Pauliš, P., Veselovský, F., Kadlec, T., Franc, J. (2010): Huntit z kamenolomu Bernartice u Dolních Kralovic. - Bull mineral. - petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 18/1, 85-89.

2011

Pauliš, P., Kadlec, T., Jebavá, I., Civiš, S., Smutný, Z. (2011): Mineralogie kamenolomu Bernartice u Dolních Kralovic. - čas. Minerál, 6, 492-500, České Budějovice.

Kadlec, T. (2011): Kalcit a jeho výskyty ve Vlastějovicích. - čas. Minerál, 6, 483-489, České Budějovice.

Kadlec, T. (2011): Nový nález anatasu ve Vlastějovicích. - čas. Minerál, 6, 490-491, České Budějovice.

Kadlec, T., Pauliš, P. (2011): Mineralogie lomů u Bohdanče nedaleko Ledče nad Sázavou. - čas. Minerál, 6, 513-516, České Budějovice.

2012

Kadlec, T. (2012): Nový nález velkých krystalů datolitu ve Vlastějovicích. - čas. Minerál, 3, 203-205, České Budějovice.

Kadlec, T., Dlouhý, L. (2012): Opály z Ledče nad Sázavou. - čas. Minerál, 3, 209-210, České Budějovice.

Kadlec, T., Pauliš, P., Jebavá, I. (2012): Nový nález aragonitu z kamenolomu Chraberce u Loun. - čas. Minerál, 3, 223-224, České Budějovice.

Pauliš, P., Kadlec, T., Jebavá, I. (2012): Ryzí síra ze štoly Sv. Antonína Paduánského u Kutné Hory. - čas. Minerál, 6, 501-502, České Budějovice.

2013

Kadlec, T. (2013): Hydrotermálně alterovaný pegmatit s opálem z Vlastějovic. - čas. Minerál, 3, 203-204, České Budějovice.

Kadlec, T. (2013): Výskyty epidotu ve Vlastějovicích. - čas. Minerál, 3, 199-202, České Budějovice.

Kadlec, T., Pauliš, P., Jebavá, I. (2013): Wollastonit - grosulárový erlan z Vlastějovic u Zruče nad Sázavou. - čas. Minerál, 3, 296-298, České Budějovice.

Novák, M., Kadlec, T., Gadas, P. (2013): Geological position, mineral assemblages and contamination of granitic pegmatites in the Moldanubian Zone, Czech Republic; examples from the Vlastějovice region. - Journal of Geosciencies,

Kadlec, T., Čopjaková, R., Gadas, P. (2013): Turmalinity z Ledče nad Sázavou. - čas. Minerál, 3, 241-246, České Budějovice.

2014

Kadlec, T. (2014): Fluoritové ložisko Kožlí u Ledče nad Sázavou. - čas. Minerál, 5, České Budějovice.

Pauliš, P., Kadlec, T., Pour, O., Civiš, S. (2014): Granát od Mladotic, 2 km jjv. od Ronova nad Doubravou. - čas. Minerál, 6, České Budějovice.

Kadlec, T. (2014): Zpráva k mineralogii křemenných žil u Ovesné Lhoty nedaleko Ledče nad Sázavou. - http://www.mineralogist.cz/zprava-k-mineralogii-kremennych-zil-u-ovesne-lhoty-nedaleko-ledce-nad-sazavou [online]. Ledeč nad Sázavou. Dostupné z: www.mineralogist.cz.

2015

Kadlec, T. (2015): Minerály U-Th, Ti-Zr, Nb-Ta a Y-Be(-Yb-Er) v pegmatitech pronikajících skarny v okolí Vlastějovic u Ledče nad Sázavou. In: Www.mineralogist.cz [online]. Dostupné z: http://www.mineralogist.cz/mineraly-u-th-ti-zr-nb-ta-a-y-be-yb-er-v-pegmatitech-pronikajicich-skarny-v-okoli-vlastejovic-u-ledce-nad-sazavou

Kadlec, T. (2015): Zpráva o nálezu molybdenitu v lomu Plaňany, 11 km západně od Kolína. - čas. Minerál, 23, 2, České Budějovice.

Pauliš, P., Kadlec, T., Pour, O., Fedyuk, F. (2015): Mineralogie pyroxenické kvarcitické ruly blízké skarnoidům z okolí Chřenovic v Posázaví (5 km z. od Ledče nad Sázavou). - Minerál, 23, 3, České Budějovice.

Novák, M., Gadas, P., Kadlec, T. (2015): Vlastějovice near Zruč nad Sázavou. Anatectic amphibole-bearing pegmatites and tourmaline-bearing granite-pegmatite system (LCT, barren to elbaite-subtype) contaminated from host Fe-skarn. - In: Fieldtrip Guidebook - PEG 2015 - 7th International Symposium of Granitic Pegmatites. 33-40.

Kadlec, T. (2015): Granáty vlastějovických skarnů. Mineralogist.cz [online]. Ledeč nad Sázavou, 2015 [cit. 2015-12-4]. Dostupné z: www.mineralogist.cz. 

Kadlec T. (2015): Výskyt kasiteritu u Přibyslavic. Mineralogist.cz [online]. Ledeč nad Sázavou, 2015 [cit. 2015-12-30]. Dostupné z: www.mineralogist.cz.

2016

Kadlec, T., Vrtiška, L. (2016): Výskyt ilmenitu v okolí obce Křeč u Černovic na Táborsku. - Minerál, 24, 4, České Budějovice.

Kadlec T., Pauliš P., Pour O. (2016): Nový výskyt wolframového zrudnění nedaleko Chrbonína u Černovic na Táborsku. - Minerál, 24, 4. České Budějovice.

Kadlec, T. (2016): Chemismus dutinových turmalínů a granátů z pegmatitu u Golčova Jeníkova. − Minerál, 24, 4, 291-296. České Budějovice.

Kadlec T., Pauliš P., Pour O., Fediuk F. (2016): Mineralogie vápenato-silikátových hornin z lomu Nemojov u Pelhřimova. - Minerál, 24, 6. České Budějovice.

Kadlec T. (2016): Pegmatit s columbitem a kasiteritem z Přibyslavic. In: Mineralogist.cz [online]. Ledeč nad Sázavou, 2016 [cit. 2016-11-30]. Dostupné z: www.mineralogist.cz.

2017

Kadlec T., Vrtiška L., Vácha J. (2017): Výskyty erlánů a mramorů v okolí Řípce na Táborsku. - Minerál, 25, 2. České Budějovice.

Kadlec T. (2017): Výskyty granátů ve Vlastějovicích. - Minerál, 25, 4, České Budějovice. 

Kadlec T. (2017): Žíla alpského typu s krystalickým arzenopyritem, scheelitem a Ti – minerály z kamenolomu Pohled u Havlíčkova Brodu. - Minerál, 25, 4. České Budějovice.

Kadlec T. (2017): Hydrotermální mineralizace v kontaminovaných pegmatitech pronikajících skarny z kamenolomu Vlastějovice v Posázaví. - Minerál, 25, 6, České Budějovice. 

Kadlec T. (2017): Nález krystalů gahnitu u Cetoraze na Pacovsku. - Minerál, 25, 6, České Budějovice.

Vrtiška L., Sejkora J., Malíková R., Kadlec T. (2017): Revize a nové nálezy fosfátů na historickém nalezišti Černovice u Tábora (Česká republika). - Bull Mineral Petrolog 25(2): 277-305 ISSN 2570-7337

2018

Kadlec T., Venclík V., Pauliš P. (2018): Nález zeolitů a doprovodné mineralizace z žil alpského typu a hydrotermálně alterovaných pegmatitů v kamenolomu Pohled u Havlíčkova Brodu. - Minerál, 26, 2, České Budějovice.

Kadlec T. (2018): Nový nález scheelitového zrudnění ve Vlastějovicích. - Minerál, 26, 2, České Budějovice.

Vrtiška L., Sejkora J., Malíková R., Kadlec T. (2018): Historické a nové nálezy na lokalitě Černovice u Tábora. - Minerál, 26, 5, České Budějovice.

Kadlec T. (2018): Nález scheelitového zrudnění v kamenolomu Pohled u Havlíčkova Brodu. - Minerál, 26, 6, České Budějovice.

Kadlec T. (2018): Amfiboly a jejich výskyty ve Vlastějovicích. - Minerál, 26, 6, České Budějovice.

2019

Kadlec T., Pauliš P., Pour O. (2019): Nové mineralogické nálezy na lokalitě Sázavka u Světlé nad Sázavou. - Minerál, 27, 2, České Budějovice.

Kadlec T., Pauliš P., Pour O. (2019): Mineralogie vápenato-silikátových hornin z lomu Nemojov u Pelhřimova II. - Minerál, 27, 2. České Budějovice.

Kadlec T. (2019): Pyroxeny a jejich výskyty ve Vlastějovicích. - Minerál, 27, 4, České Budějovice.

Kadlec T., Pauliš P., Pour O. (2019): Nález hydrokenoelsmoreitu a dalších minerálů z Cetoraze u Pacova. - Minerál, 27, 4, České Budějovice. 

Kadlec T., Pauliš P., Pour O. (2019): Nové mineralogické nálezy na lokalitě Ovesná Lhota u Ledče nad Sázavou. - Minerál, 27, 6, České Budějovice.

Pauliš P., Dolníček Z., Vrtiška L., Pour O., Žák K., Ackerman L., Veselovský F., Pašava J., Kadlec T., Malíková R. (2019): Mineralogie antimonitového ložiska Chříč u Rakovníka. - Bull. Mineral. Petrolog., 27, 1, 148-166.

Kadlec T., Malý M. (2019): Nové mineralogické nálezy v kamenolomu Stříbrná Skalice. - Minerál, 27, 6, České Budějovice.

Kadlec T. (2019): Nález amfibolů v dálničním zářezu u Bernartic. - Minerál, 27, 6, České Budějovice.

2020

Kadlec T. (2020): Mineralogické nálezy z kamenolomu Nemojov u Pelhřimova. - Minerál, 28, 2, 114-123, České Budějovice.

Pauliš P., Kadlec T., Malý M. (2020): Rudní revír Stříbrná Skalice, současné možností sběru a nové mineralogické nálezy. - Minerál, 28, 4, České Budějovice.

Kadlec T., Venclík V. (2020): Nález krystalů fluorapatitu a dalších minerálů u Přibyslavic na Čáslavsku. - Minerál, 28, 4, České Budějovice.

Kadlec T., Malý M. (2020): Nové mineralogické nálezy v kamenolomu Stříbrná Skalice II. - Minerál, 28, 6, České Budějovice.

2021

Vrtiška L., Kadlec T. (2021): Wavellit und seltene Phosphate aus Cernovice, Böhmen. - Lapis, 46, 1. 

Kadlec T. (2021): Anatas a rutil z dutinového pegmatitu u Golčova Jeníkova. - Minerál, 29, 2, České Budějovice.

Kadlec T., Vrtiška L. (2021): Nález krystalů tetraedritu-(Zn) s tennantitem-(Zn) v kamenolomu Stříbrná Skalice. - Minerál, 29, 2, České Budějovice.

Kadlec T., Venclík V. (2021): Dutinové pegmatity s krystaly živců nedaleko Podmok u Golčova Jeníkova. - Minerál, 29, 6, 495-498, České Budějovice.

Kadlec T. (2021): Hydrotermálně alterované kontaminované pegmatity s analcimem, datolitem a dalšími minerály z Vlastějovic a Měchonic u Zruče nad Sázavou. - Minerál, 29, 6, 483-494, České Budějovice.

2022

Kadlec T. (2022): Pegmatit s krystaly anatasu, almandin-spessartinu a dalších minerálů od Golčova Jeníkova. - Minerál, 30, 1, 30-35, České Budějovice. 

Kadlec T. (2022): Nálezy minerálů ve Vlastějovicích za období 2018-2021. - Minerál, 30, 1, 44-53, České Budějovice.

Kadlec T. (2022): Brookit a anatas z Nemojova u Pelhřimova - Minerál, 30, 6, 498-501, České Budějovice.

Kadlec T. (2022): Nález milleritu z kamenolomu Markovice na Čáslavsku. - Minerál, 30, 6, 529-531, České Budějovice.

2023

Kadlec T. (2023): Profesor Milan Novák oslavil 70. narozeniny. - Minerál, 31, 87-88, České Budějovice.

Kadlec T., Venclík V. (2023): Výskyt asociace ilmenit – titanit a rutilu z Vaňkátova lomu u Přibyslavic na Čáslavsku. - Minerál, 31, 3, 227-230, České Budějovice.

Kadlec T. (2023): Nové mineralogické nálezy v kamenolomu Stříbrná Skalice III. - Minerál, 31, 3, 231-240, České Budějovice.

Kadlec T. (2023): Krystaly klinozoisitu a grosuláru z kamenolomu Nemojov u Pelhřimova. - Minerál, 31, České Budějovice.

Kadlec T., Venclík V. (2023): Nový dutinový lithný pegmatit z Přibyslavic u Čáslavi. - Minerál, 31, České Budějovice.

Kadlec T. (2023): Minerály desilikovaných pegmatitů z kamenolomu Bernartice. - Minerál, 31, České Budějovice.

Kadlec T. (2023): Nález kalcitové dutiny z kamenolomu Pohled u Havlíčkova Brodu. - Minerál, 31, České Budějovice.

2024

Kadlec T. (2024): Nové nálezy minerálů v hadcích u Bernartic. - Pod Blaníkem, 28, 1, 2-4, Vlašim.

Kadlec T., Venclík V. (2024): Pegmatity s krystaly aduláru, křemene a fluorapatitu z Přibyslavic na Čáslavsku. - Minerál, 32, České Budějovice.

Kadlec T., Doležal J. (2024): Nález dutinového pegmatitu s krystaly záhnědy a dalších minerálů z kamenolomu Pohled u Havlíčkova Brodu. - Minerál, 32, České Budějovice.

Kadlec T. (2024): Sázavíny aneb pozůstatek po zpracování železné rudy v okolí Vlastějovic. - Pod Blaníkem, Vlašim.

Kadlec T. (2024): Pegmatit s Nb-Ta, U-Th, Zr, a Ti mineralizací z kamenolomu Vlastějovice. - Minerál, 32, České Budějovice.

Kadlec T. (2024): Fluoritové ložisko Kožlí u Ledče nad Sázavou. - Pod Blaníkem, Vlašim.

Kadlec T. (2024): Berylové pegmatity nedaleko Řendějova u Zruče nad Sázavou. – Minerál, 32, České Budějovice.

Kadlec T. (2024): Dutinový pegmatit s andalusitem od Golčova Jeníkova. – Minerál, 32, 6, České Budějovice.

Kadlec T. (2024): Bismutinit a galenobismutinit z kamenolomu Vlastějovice. - Minerál, 32, České Budějovice.

Kadlec T. (2024): Nové mineralogické nálezy v kamenolomu Pohled u Havlíčkova Brodu. - Minerál, 32, České Budějovice.

Kadlec T. (2024): Mineralogické nálezy v kamenolomu Ondřejov u Pelhřimova. - Minerál, 32, České Budějovice.

Kadlec T., Doležal J. (2024): Dutinové pegmatity s krystaly almandin-spessartinu a dalších minerálů od Golčova Jeníkova. - Minerál, 32, 4, České Budějovice.

Kadlec T. (2024): Pegmatity s berylem a dalšími minerály od Řendějova u Zruče nad Sázavou. - Pod Blaníkem, Vlašim.


2025

Kadlec T. (2025): Mineralogické nálezy v kamenolomu Stříbrná Skalice. - Pod Blaníkem, Vlašim.

Kadlec T. (2025): Nálezy minerálů u Ovesné Lhoty nedaleko Ledče nad Sázavou. - Pod Blaníkem, Vlašim.

Kadlec T. (2025): Pegmatity pegGJ VII s žezlovými krystaly křemenu a almandin-spessartinem od Golčova Jeníkova. – Minerál, 33, České Budějovice.

Kadlec T. (2025): Spessartin-turmalínové pegmatity s kasiteritem z kamenolomu Vlastějovice. - Minerál, 33, České Budějovice.

Kadlec T. (2025): Minerály z lomu Bohdaneč u Ledče nad Sázavou. - Pod Blaníkem, Vlašim.

Kadlec T. (2025): Minerály pegmatitů z kamenolu Bernartice. - Pod Blaníkem, Vlašim.

Kadlec T., Braumber J. (2025): Aragonit a kalcit na puklinách serpentinitu z kamenolomu Bernartice. - Minerál, 33, České Budějovice.

Kadlec T. (2025): Mineralogické nálezy z kamenolomu Nemojov u Pelhřimova II. - Minerál, 33, České Budějovice.

2026

Kadlec T. (2026): Nové mineralogické nálezy v kamenolomu Prachovice. -  Minerál, 34, České Budějovice.

Kadlec T., Doležal J. (2025): Fluorapatit z Markovic u Čáslavi. – Minerál, 33, České Budějovice.

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.