Minerály České republiky

RNDr. Tomáš Kadlec

mindat youtube logo footerfacebookicon

Natrolit Na2Al2Si3O10 · 2H2O, ze skupiny zeolitů, je běžným minerálem na puklinách alpského typu C. V markovickém amfibolitovém kamenolomu se vyskytuje nejčastěji ve společnosti se světle zelenkavým prehnitem, kalcitem a analcimem. Tvoří tence stébelnaté až jehlicovité krystaly o délce nejčastěji do 2 cm, výjimečně až 10 cm. Je světle bělavý až bezbarvý a má skelný až perleťový lesk. Tence jehlicovitý natrolit pochází z ploché dutiny o rozměrech 18x10x3cm, ve které jeho krystaly o délce do 2 cm narůstaly na drobně krystalický prehnit.

Číst dál...

Nedaleko malé obce Sázavka na Světelsku se nalézá drobný výskyt kasiteritu. Místní kasiterit se vyznačuje velmi nízkými obsahy železa, čemuž vděčí za světle hnědou místy až téměř čirou barvu. Tvoří až 5 cm velká nepravidelná zrna zarůstající do křemene či dlouze protažené podélně rýhované krystaly o velikosti do 25 mm. Vzácné jsou až 1 cm velké krystaly v křemenných dutinách. Společně se s ním na křemenných žilách vyskytuje dravit, magnesiofoitit, fluorapatit, pyrit, arzenopyrit, sfalerit, rutil, skorodit, bariofarmakosiderit, malachit, chalcedon, scheelit a limonit.

Číst dál...

V nedávné době byl v okolí Dražice na Táborsku objeven sběrateli nový český lithný pegmatit. Pegmatit proniká místní durbachity a ze vzácnějších minerálů se v něm vyskytuje např. elbait, lepidolit, beryl nebo bavenit. Dále jsem identifikoval křemen, K-živec, albit, turmalín, biotit nebo muskovit. 

Číst dál...

Ovesná Lhota u Ledče nad Sázavou je málo známá lokalita s výskytem wolframitu a kasiteritu. V rámci naší republiky je toto zrudnění vzácné a Bernard et al. (1981) ho přiřazují k asociaci wsn (bez lithia). Ovesná Lhota je typomorfní lokalita této asociace v České republice. Wolframit odpovídající svým chemismem ferberitu je hojným minerálem a vyskytuje se v asociaci se všemi zmíněnými minerály. Byly nalezeny černé kovově lesklé, až 5 cm dlouhé lištovité krystaly zarůstající do šedého křemenu ve společnosti kasiteritu, který do ferberitu přímo zarůstá nebo lemuje jeho krystaly. Wolframit je poměrně čistý ferberit s velmi proměnlivými obsahy hübneritové komponenty (0,06–0,26 apfu Mn). Velmi často bývá postižen scheelitizací, během které došlo buď k částečné, nebo k úplné přeměně na scheelit a limonit

Číst dál...

Činný lom Brník představuje ložisko kaolinických jílovců, které se rozkládá u Kostelce nad Černými Lesy. Pyritové agregáty se vyskytují v brnických jílovcích nebo pískovcích a ojediněle dostahují velikosti až 20 cm. Sběratelsky jsou zajímavé především bohaté drúzy až 1,5 cm velkých pyramidálních krystalů, které často hypoparalelně srůstají.  

Číst dál...

Apofylit je vlastějovických lomech málo běžným minerálem. Vyskytuje se ve třech odlišných asociacích. Světle růžový apofylit se vyskytoval v samostatných až 15 cm mocných žilách vyplňujících skarné pukliny (typ I). Křídově bílý apofylit ve společnosti světle zelenkavého prehnitu a velkých krystalů křemene se vzácně vyskytuje v okrajových partiích skarnových těles (typ II). V hydrotermálně alterovaných pegmatitech je křídově bílý apofylit v asociaci s prehnitem, epidotem, datolitem a analcimem (typ III). Apofylit typu II se nově vyskytl na jihovýchodní stěně pátého patra lomu Holý vrch. Tvořil spolu se světle zelenkavým prehnitem, šedobílým křemenem a světle žlutavým kalcitem výplň silně rozlámané partie granátického skarnu. Měl křídově bílou barvu, výrazný perleťový lesk a tvořil až 2 cm velké krystaly. Sukcese nalezené mineralizace: křemen - prehnit - apofylit - kalcit.

Číst dál...

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.