Minerály České republiky

RNDr. Tomáš Kadlec

mindat youtube logo footerfacebookicon

Nedaleko malé obce Sázavka u Světlé nad Sázavou byl nedávno znovuobjeven výskyt kasiteritu a dalších pro lokalitu nově popsaných minerálů (Pauliš a kol. 2018). Místní kasiterity se vyznačují velmi nízkými obsahy železa, čemuž vděčí za světle hnědou místy až téměř čirou barvu. Tvoří až 5 cm velká nepravidelná zrna zarůstající do křemene či dlouze protažené podélně rýhované krystaly o velikosti do 25 mm.

Číst dál...

Nálezy minerálních paragenezí alpského typu nejsou ve Vastějovicích příliš běžné. Výjimkou byly hojné výskyty v letech 2000-2002 na puklinách biotit-muskovitických ortorul 4. patra lomu Holý vrch (Kadlec 2008). Nedávno byla těžbou zastižena, v granátickém skarnu na 4. patře lomu na Holém vrchu, drobná puklina s krystaly křemene, kalcitu, klinochlorupyritu a palygorskitu.   

Číst dál...

Hastingsit {Na}{Ca2}{Fe2+4Fe3+}(Al2Si6O22)(OH)2 ze skupiny amfibolů je hojným minerálem pegmatitů ve vlastějovických lomech. Tvoří černé až zelenočerné hrubě zrnité agregáty nebo sloupcovité krystaly dlouhé až několik dm v příkontaktních partiích kontaminovaných pegmatitů ve skarnech. Vyskytuje se také v hybridních horninách kolem skarnového tělesa na Holém vrchu. Na východní stěně 4. patra lomu na Holém vrchu se v roce 2018 vyskytly až 40 cm dlouhé krystaly tohoto málo běžného amfibolu.

Číst dál...

V městském muzeu Ústí nad Labem právě probíhá unikátní výstava s názvem "Minerály Českého středohoří", která volně navazuje na vydání stejnojmenné knihy autorů Z. Dvořáka, M. Radoně, J. Svejkovského, O. Janečka, P. Dvořáka a P. Fuchse. Výstavní prostory jsou tématicky věnovány historickým a novodobým (poválečným) ukázkám minerálů, významným osobnostem místní mineralogie a geologie a Českému granátu. Vše je doprovázeno krásnými velkoplošnými fotografiemi minerálů od P. Fuchse. Jednotlivé expozice jsou velmi přehledné, dobře nasvícené a ukazují jedinečnou krásu místních minerálů. Všem zájemcům nejen o mineralogii doporučuji tuto výstavu navštívit.

Číst dál...

Sádrovec CaSO4 · 2H2O  je velmi hojným produktem zvětrávání sulfidů, zejména pyritu, a to na hydrotermálních žilách, kde se obvykle vyskytuje spolu s limonitem. Na křemenných žilách v Nemojově tvoří tence jehličkovité krystaly často uspořádané do ježkovitých radilně paprsčitých agregátů o velikosti do 5 mm. Krystaly jsou bezbarvé a průhledné; běžně zdvojčatěny do tzv. vlaštovčích ocasů

Číst dál...

Xonotlit Ca6(Si6O17)(OH)2 a edingtonit Ba[Al2Si3O10] · 4H2O jsou vzácné minerály, které se v České republice vyskytly pouze na jednom místě; a to na ložisko Fe-Co-Ni rud u Starého Ranska. Inosilikát xonotlit vznikl alterací bazických hornin a na puklinách gaber tvoří v asociaci s prehnitem a natrolitem bílé jemně vláknité paprsčité agregáty. Edingtonit ze skupiny zeolitů tvoří až 5 mm velké bílé až bezbarvé disfenoidy a celistvé agregáty spolu s jemným natrolitem na trhlinách bazických hornin.

Číst dál...

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.