Minerály České republiky

RNDr. Tomáš Kadlec

mindat youtube logo footerfacebookicon

Činný kamenolom Stříbrná Skalice, v současné době spravovaný firmou Českomoravský štěrk a.s., je založený v horninách krystalinika (kataklastický amfibolický až amfibolicko-biotitický křemenný diorit a komplex metamorfovaného paleozoika, prostupovaného eruptivy), které jsou pronikány mladšími puklinovými mineralizacemi s dominantními karbonáty (kalcit, siderit, ankerit), křemenem a lokálně barytem. V nedávné době byla těžbou zastižena poloha drobných puklin pronikajících diority na východní stěně 2. lomového patra, na kterých se vyskytly zajímavé žluté krystaly křemene, skalenoedrické krystaly kalcitu, krystaly sulfidů (pyrit, chalkopyrit a bornit) a jehlicovité krystaly malachitu.

Číst dál...

Nedaleko malé obce Sázavka u Světlé nad Sázavou byl nedávno znovuobjeven výskyt kasiteritu a dalších pro lokalitu nově popsaných minerálů (Pauliš a kol. 2018). Místní kasiterity se vyznačují velmi nízkými obsahy železa, čemuž vděčí za světle hnědou místy až téměř čirou barvu. Tvoří až 5 cm velká nepravidelná zrna zarůstající do křemene či dlouze protažené podélně rýhované krystaly o velikosti do 25 mm.

Číst dál...

Nálezy minerálních paragenezí alpského typu nejsou ve Vastějovicích příliš běžné. Výjimkou byly hojné výskyty v letech 2000-2002 na puklinách biotit-muskovitických ortorul 4. patra lomu Holý vrch (Kadlec 2008). Nedávno byla těžbou zastižena, v granátickém skarnu na 4. patře lomu na Holém vrchu, drobná puklina s krystaly křemene, kalcitu, klinochlorupyritu a palygorskitu.   

Číst dál...

Hastingsit {Na}{Ca2}{Fe2+4Fe3+}(Al2Si6O22)(OH)2 ze skupiny amfibolů je hojným minerálem pegmatitů ve vlastějovických lomech. Tvoří černé až zelenočerné hrubě zrnité agregáty nebo sloupcovité krystaly dlouhé až několik dm v příkontaktních partiích kontaminovaných pegmatitů ve skarnech. Vyskytuje se také v hybridních horninách kolem skarnového tělesa na Holém vrchu. Na východní stěně 4. patra lomu na Holém vrchu se v roce 2018 vyskytly až 40 cm dlouhé krystaly tohoto málo běžného amfibolu.

Číst dál...

V městském muzeu Ústí nad Labem právě probíhá unikátní výstava s názvem "Minerály Českého středohoří", která volně navazuje na vydání stejnojmenné knihy autorů Z. Dvořáka, M. Radoně, J. Svejkovského, O. Janečka, P. Dvořáka a P. Fuchse. Výstavní prostory jsou tématicky věnovány historickým a novodobým (poválečným) ukázkám minerálů, významným osobnostem místní mineralogie a geologie a Českému granátu. Vše je doprovázeno krásnými velkoplošnými fotografiemi minerálů od P. Fuchse. Jednotlivé expozice jsou velmi přehledné, dobře nasvícené a ukazují jedinečnou krásu místních minerálů. Všem zájemcům nejen o mineralogii doporučuji tuto výstavu navštívit.

Číst dál...

Sádrovec CaSO4 · 2H2O  je velmi hojným produktem zvětrávání sulfidů, zejména pyritu, a to na hydrotermálních žilách, kde se obvykle vyskytuje spolu s limonitem. Na křemenných žilách v Nemojově tvoří tence jehličkovité krystaly často uspořádané do ježkovitých radilně paprsčitých agregátů o velikosti do 5 mm. Krystaly jsou bezbarvé a průhledné; běžně zdvojčatěny do tzv. vlaštovčích ocasů

Číst dál...

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.