Minerály České republiky

RNDr. Tomáš Kadlec

mindat youtube logo footerfacebookicon

Tak jako každá krajina má své obdivovatele, má je i České středohoří. Vedle malířů, historiků, botaniků, zoologů a turistů jsou to také geologové, paleontologové a mineralogové. Jejich první výpravy za minerály mnohdy mířily právě na lokality vulkanitů Českého středohoří. Stějně tak tomu bylo i v případě autorů této knihy, kteří navíc sdílejí touhu své nabyté poznatky zveřejnit a předat je dalším generacím (z úvodu nové knihy). Kniha, na které se vedle Z. Dvořáka podíleli M. Radoň, J. Svejkovský, O. Janeček, P. Dvořák a P. Fuchs, poutavě pojednává o minulé i současné mineralogii a geologii Českého středohoří s mírným přesahem do Lužických hor a Ralské pahorkatiny. Na 253 stranách nalezneme 335 barevných fotografií minerálů a lokalit a 29 dobových kreseb, pohlednic a map. Úvodní kapitoly stručně vymezují zájmové území, podávají přehled o dosavadních výzkumech a sběratelství a vysvětlují vulkanismus Českého středohoří. Následuje přehled historických a významných mineralogických lokalit, který je pojat formou atlasu sběratelsky hodnotných minerálů. Celkem je charakterizováno 39 lokalit Českého středohoří a 11 lokalit v okrajové části Lužických hor. Jednotlivé kapitoly zaujmout především barevnými fotografiemi minerálů a lokalit. V textu je uveden popis lokalit včetně lokalizace, aktuální nálezy a možnosti sběrů v současné době. Další rozsáhlou kapitolou je abecední přehled minerálů Českého středohoří, který je rozdělen na zeolity, další minerály vulkanitů a ostatní minerály. V závěru knihy následují stručné kapitoly o lokalitách zkamenělých dřev a hnědého uhlí v Českém středohoří, ložisku polymetalických rud Roztoky u Děčína a pyropu - českém granátu a jeho doprovedných minerálů v pyroponosných šterkopíscích.

Knihu doporučuji všem zájemcům o mineralogii a geologii Českého středohoří. Vydalo jí Muzeum města Ústí nad Labem za finanční podpory Ústeckého kraje a lze si jí objednat na internetové adrese http://www.muzeumusti.cz/muzejni-shop.aspx za 690 Kč.

Ukázky z nové knihy

02

03

04

05

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.