Minerály České republiky

RNDr. Tomáš Kadlec

mindat youtube logo footerfacebookicon

Zonálně zbarvené oktaedrické krystaly fluoritu o velikosti až 2 cm pocházejí z tektonicky podrcených poruch v biotitických granitech. Světle zelenkavé, zelené, světle fialové až černofialové fluority nasedají na drobně krystalický křemen, který porůstá ostrohranné křemenné úlomky. Spolou s fluoritech se vyskytuje pyrit s podobě hojnoplochých drobných krystalů a nízce klencovité krystaly karbonátu.

Číst dál...

Nedaleko malé vesnice Kvasetice na Havlíčkobrodsku lze na starých haldičkách po těžbě polymetalických rud nalézt krystalované ukázky pyromorfitu. Jeho typicky zelené sloupečkovité až jehlicovité krystaly jsou až 5 mm dlouhé a místy se sdružují do radiálně paprsčitých agregátů. Pyromorfit narůstá na krystalický křemen či přímo na horninové úlomky. Z dalších minerálů lze na lokalitě nalézt pyrit, cerusit, sádrovec a další blíže neurčené supergenní minerály.

Číst dál...

Neobvyklý vývoj opálu pochází z miarolitického hydrotermálně alterovaného pegmatitu pronikajícího zelenočerný jemnozrnný serpentinit. Pegmatitové těleso mělo kolísavou mocnost od 30 do 120 cm a na kontaktu s okolní horninou vyvinutý až 10 cm mocný reakční lem tvořený vláknitým amfibolem a mastkem. Pegmatit pronikal serpentinit ve směru S-J pod sklonem 70-80 st. v délce několika desítek m. Světle šedomodrý až téměř čirý opál tvořil kulovité náteky o velikosti do 1 mm. Zajímavá je afinita opálu k šedočerným dendritickým agregátům oxidů Mn a Fe, na které výhradně narůstá. V krátkovlnném UV světle vykazuje opál výraznou zelenožlutou až citrónovou barvu.

Číst dál...

Stěny pukliny nejprve porůstala starší generace šedobílého kalcitu I, tvořící krátce skalenoedrické krystaly o velikosti do 5 mm, na které hojně narůstal křídově bílý až světle růžový stébelnatý laumontit o délce krystalů do 8 mm. Ty byly často seskupené do ježkovitých agregátů. Místy byl hojný šedobílý baryt v tlustě tabulkovitých krystalech o délce do 4 cm, seskupených do radiálně paprsčitých agregátů. Na laumontit nahodile nasedal mladší kalcit II, jehož hojnoploché krystaly měly narůžovělou barvu a rozměry až 3 × 1,5 cm. U kalcitu II byly vzácně pozorovány zdvojčatělé srůsty krystalů.

Číst dál...

Elbait (var. verdelit, indigolit a achroit) se vyskytuje u Přibyslavic na Čáslavsku v hrubě zrnitých pegmatitech pronikajících jemně zrnitý granit. Buď tvoří okrajové partie krystalů černého turmalínu nebo se vyskytuje v samostatných krystalech či zrnitých agregátech. Nejběžnejší je zelená varieta verdelit přecházející přes zelenomodrou barvu ke světle modrému indigolitu, bezbarvé partie achroitu jsou vzácné. Nejčastěji se elbait vyskytuje v blízkosti křemenných pegmatitových jader lemovaných hrubě lupenitým muskovitem, do kterého především zarůstá. Spolu s elbaitem se akcesoricky vyskytuje fluorapatit, kasiterit, columbit-Fe, lepidolit, löllingit a silně alterovaný amblygonit.

Číst dál...

Na puklinách amfibolických křemenných dioritů v lomu Stříbrná Skalice se vzácně vyskytují dlouze prizmatické krystaly epidotu mající tmavě zelenou až pistáciovou barvu. Epidot se objevuje v asociaci s černozeleným drobně lupenitým klinochlorem, hrubě štěpnými agregáty pyritu a kalcitu, jemně vláknitým černým turmalínem, tabulkovitým ilmenitem a vzácně se světle hnědým titanitem a drobnými krystaly modrozeleného fluorapatitu.

Číst dál...

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.