Minerály České republiky

RNDr. Tomáš Kadlec

mindat youtube logo footerfacebookicon

Začátkem ledna 2022 jsem vyrazil na první výpravu do vlastějovického lomu v novém roce. Pod sněhovou pokrývkou jsem na jv. stěně 5. patra lomu na Holém vrchu nalezl několik balvanů turmalinického pegmatitu. Dal jsem se do jejich rozbijení a doufal, že se mi podaří vyloupnout nějaký pěkný vzorek. Nakonec se mi podařilo získat ukázku s 7 x 3 cm velkým krystalem turmalínu (pravděpodobně skoryl-dravit). Ve skutečnosti byl ještě o 3 cm delší, ale poslední díl se mi nepodařilo v celku z pegmatitu dostat. Po umytí jsem doma vzorek slepil a zaevidoval do sbírky vlastějovických minerálů. Jinak na stavbě pegmatitu, který byl geneticky spjat s okolními migmatitizovanými ortorulami, se podílel křemen, K-živec, plagioklas, muskovit, turmalín a vzácně biotit a apatit.

Číst dál...

Opět jsem vyrazil na tradiční vánoční procházku po okolí vlastějovických lomů. Na první svátek vánoční jsem se kouknul do kamenolomu Magdaléna, na staré pinkoviště v blízkosti štoly sv. Magdalény, do hlavního kamenolomu na Holém vrchu a po okolí drtírny kameniva. Kamenů jsem tentokrát moc nesebral, protože celý den vydatně sněžilo. Bylo ale na co vzpomínat. V roce 2021 jsem na lokalitě nalezl mnoho zajímaných minerálů, se kterými jsem se s Vámi již podělil nebo v nejbližší době podělím. 

Číst dál...

Po delší době jsem se opět vypravil na naleziště fosfátů nedaleko Černovic na Táborsku. Na lokalitu jsem pravidelně dojížděl před několika lety, kdy se mi povedlo najít pár zajímavých ukázek fluorwavellitu včetně několika, pro lokalitu nových minerálů (metatorbernit, carnotit, tyrkys, strengit a další). Pole, na kterých jsem fosfáty sbíral, byla zarostlá tak jsem procházel remízky kolem nich. Na agrárních haldičkách jsem nalezl několik vzorků modrozeleného radiálně paprsčitého fluorwavellitu, drobný citrónově žlutý carnotit a zelený metatorbernit, modrozelené agregáty tyrkysu a pravděpodobně variscit.

Číst dál...

Ve vlastějovických lomech jsou společně se skarny také těženy dvojslídné ortoruly, které často obsahují drobné dutiny s tenkými krystaly křemene. V dutinách se občas spolu s křemenem ještě vyskytuje drobně krystalický pyrit, pyrhotin, chlorit, kalcit, fluorit, sádrovec a zemitý limonit. V průběhu října 2021 bylo možno tyto ukázky nalézt na JV stěně nejspodnějšího patra. Nějvětší dutina měla rozměry přibližně 6x4x3 cm a byla vyplněna výhradně krystaly křemene.

Číst dál...

V dubnu roku 2021 byla postupující těžbou otevřena velká dutina s mineralizací alpské parageneze typu C, mimo jiné s velmi hojným heulanditem, který není zatím z lokality popsán. Dutina měla podélný tvar ve směru SV-JZ a rozměry 170 × 80 × 70 cm. Na jihovýchodní stěně asi 8 m nad bází 2. lomového patra se nacházela v silně alterovaném místy až rozpadavém granátickém amfibolitu. Minerály zjištěné v dutině: analcim, axinit-(Fe), heulandit-Ca, kalcit, klinochlor, křemen, laumontit, prehnit a pyrit.

Číst dál...

Anatas z kamenolomu Nemojov jako první popsal Toman et al. (2020). Velikost tmavě modrých až černých krystalů anatasu uvádí většinou okolo 0,5 mm, výjimečně až 1 mm. Jednotlivé krystaly měly charakteristický dipyramidální habitus s různými typy zakončení. Anatas nasedal na až 4 cm velké krystaly křemene.

Místo jsem navštívil v roce 2021 a také se mi podařilo nalézt pěkné ukázky tohoto, pro lokalitu nového minerálu. Anatasy jsem nalezl také v dalších dvou žilách, které jsou poblíž Tomanem (2020) popsané křemenné žíly. Poměrně častý je také na puklinách okolních značně alterovaných hornin, a to až ve vzdálenosti 50 cm od žil. Místy mají křemenné žíly hojný pyrit.

Číst dál...

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.