Minerály České republiky

RNDr. Tomáš Kadlec

mindat youtube logo footerfacebookicon

V dubnu roku 2021 byla postupující těžbou otevřena velká dutina s mineralizací alpské parageneze typu C, mimo jiné s velmi hojným heulanditem, který není zatím z lokality popsán. Dutina měla podélný tvar ve směru SV-JZ a rozměry 170 × 80 × 70 cm. Na jihovýchodní stěně asi 8 m nad bází 2. lomového patra se nacházela v silně alterovaném místy až rozpadavém granátickém amfibolitu. Minerály zjištěné v dutině: analcim, axinit-(Fe), heulandit-Ca, kalcit, klinochlor, křemen, laumontit, prehnit a pyrit.

Číst dál...

Anatas z kamenolomu Nemojov jako první popsal Toman et al. (2020). Velikost tmavě modrých až černých krystalů anatasu uvádí většinou okolo 0,5 mm, výjimečně až 1 mm. Jednotlivé krystaly měly charakteristický dipyramidální habitus s různými typy zakončení. Anatas nasedal na až 4 cm velké krystaly křemene.

Místo jsem navštívil v roce 2021 a také se mi podařilo nalézt pěkné ukázky tohoto, pro lokalitu nového minerálu. Anatasy jsem nalezl také v dalších dvou žilách, které jsou poblíž Tomanem (2020) popsané křemenné žíly. Poměrně častý je také na puklinách okolních značně alterovaných hornin, a to až ve vzdálenosti 50 cm od žil. Místy mají křemenné žíly hojný pyrit.

Číst dál...

V prvním týdnu února roku 2021 pokračovala těžba ve zbytcích odstřelu, který koncem minulého roku zastihl drobný výskyt antimonového zrudnění. Těžaři rozbili velké balvany pomocí pásového hydraulického kladiva a místo tak poskytlo poměrně hodně ukázek kystalického berthieritu s křemenem. Rudní žíly o mocnostech nejčastěji kolem 2-3 cm a délce několika metrů pronikaly silně alterovanou ortorulu. Z rudních minerálů zcela dominuje berthierit, vzácný je antimonit, pyrhotin a pyrit. Posloupnost krystalizace jednotlivých mienrálů na puklinách je křemen - berthierit - antimonit - klinochlor - pyrhotin - pyrit - kalcit.

Číst dál...

Koncem roku 2020 se vyskytl prehnit ve vlastějovickém lomu ve dvou odlišných formách. Na jižní stěně 4. lomového patra byla odstřelem odkryta asi 20 cm mocná pegmatitová žíla vertikálně pronikající granátický skarn. Světle oranžový prehnit tvořil tlustě tabulkovité krystaly o velikosti do 5 mm narůstající na alterovaný ortoklas nebo krystaly křemene. Světle zelenkavý prehnit se vyskytoval v drobnějších krystalech v asociaci s krystaly světlé záhnědy také v dutinách mezi krystaly ortoklasu.

Číst dál...

Od posledního výskytu minerálů antimonového zrudnění ve vlastějovickém lomu uběhlo více jak 6 let. Koncem roku 2020 těžaři odstřelili jv. lomovou stěnu 5. patra s posledními zbytky této mineralizace. Jednalo se o složitý žilník asi 10 křemen-kalcitových žilek s mocností do 7 cm pronikajících silně alterovanou ortorulu šedožluté až světle nazelenalé barvy. Nejhojněji se vyskytoval berthierit v jehlicích až 5 cm dlouhých a drobně krystalický antimonit. Vzácné byly tenké rezavě červené povlaky senarmontitu a rezavě žluté stibikonity. Velmi vzácný byl jablečně zelený chapmanit. Z dalších sulfidů byl přítomen pyrit a pyrhotin v drobných krystalcích.

Číst dál...

Granáty jejiž chemismus se mění od spessartinu v centrech krystalů k almandinu na okrajích se vyskytují v dutinových pegmatitech pronikajících pararuly v okolí Golčova Jeníkova. Světle až tmavě červené místy světle oranžové až téměř bezbarvé krystaly ojediněle dosahují velikosti až 2,5 cm a zarůstají mezi tabulkovité krystaly muskovitu nebo narůstají na záhnědové krystaly křemene. Zajímavý je jejich korodovaný povrch s množstvím tenkých odskoků.

Číst dál...

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.