Minerály České republiky

RNDr. Tomáš Kadlec

mindat youtube logo footerfacebookicon

V roce 2013 se mi podařilo sebrat zajímavý vzorek v Kožlí u Ledče nad Sázavou. Při sběru se tedy nejevil příliš vábně. Krychle fluoritu byly porostlé mocnou vrstvou rezavého křemene. Rozhodl jsem se křemen odleptat kyselinou fluorovodíkovou a ejhle! Vzorek o rozměrech 21 x 9 cm hnedle vypadá jinak.

Číst dál...

V září roku 1964 pokračovala ražba podložní průzkumné chodby pátého patra (58m pod povrchem) dolu Magdaléna na vrchu Fiolník. Razilo se pyroxenickým skarnem s ojedinělými žilkami pegmatitu a kalcitu. V posledních metrech chodby byla zastižena svislá pegmatitová žíla o mocnosti 1,5 - 2 m a sklonu 70° k jihozápadu. Po odstřelu čelby se na pravé straně chodby, ve vzdálenosti 3 m od čelby, objevila v pegmatitu dutina o rozměrech 120 x 90 x 70 cm. Dutina byla do dvou třetin vyplněna úlomky a krystaly živce a dobře omezenými krystaly záhnědy až 60 cm velkými.

Číst dál...

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.