Minerály České republiky

RNDr. Tomáš Kadlec

mindat youtube logo footerfacebookicon

(Mg,Fe)2Al4Si5O18  

Krátce sloupcovité krystaly, často zrnitý nebo kusový. Barva: v různých odstínech fialové, šedý, hnědý až bezbarvý; lesk: skelný; vryp: bílý; T = 7-7,5; h = 2,6-2,66. Výskyt v pegmatitech, granitech a rulách.

Vlastějovice: Silně pinitizovaný mikroskopický cordierit je poměrně hojný v biotitické pararule jižně od osady Březina na levém břehu Sázavy (1/).

Číst dál...

CuS

Nejčastěji celistvý; tence tabulkovité krystaly jsou vzácné. Barva: indigově modrý; lesk: kovový až matný; T = 1,5-2; h = 4,59-4,67. Vyskytuje se jako cementační produkt na Cu-sulfidech; vzácně primární.

Vlastějovice: Mikroskopicky se vyskytl se sfaleritem ve skarnu na 5. patře lomu Holý vrch (Šrein 2009 - ústní sdělení).

Číst dál...

CuFe2S3

Ve formě jednotlivých zrn; vzácně tvoří sloupcovité krystaly. Barva: bronzově žlutý; T = 3,5-4; h = 4,03-4,17. Výskyt ve vysokoteplotních Cu - rudách jako mikroskopické inkluze.

Vlastějovice: Mikroskopicky se vyskytl se sfaleritem ve skarnu na 5. patře lomu Holý vrch (Šrein 2009 - ústní sdělení).

Číst dál...

CaB2Si2O8 

Hojnoploché sloupcovité krystaly; radiálně paprsčité, zrnité až zemité agregáty. Barva: bezbarvý, žlutavý až tmavohnědý; lesk: skelný; T = 7; h = 2,97-3,02. Výskyt v pegmatitech, ve skarnech a na hydrotermálních žilách.

Vlastějovice: Danburit se vyskytl v lithném pegmatitu na třetí lomové etáži lomu roku 1982.

Číst dál...

CaB[OH|SiO4 

Hojnoploché, většinou krátce sloupcovité a tlustě tabulkovité krystaly seskupené do drúz; zrnité nebo celistvé agregáty. Barva: bezbarvý až bílý, zelenkavý, žlutavý; lesk: skelný; T = 5-5,5; h = 2,8-3,0. Výskyt na žilách alpského typu a v kontaktních rohovcích.

Vlastějovice: Bílý, částečně rozpadavý datolit se vyskytl v blokové zóně lithného pegmatitu společně s danburitem v nepravidelných masách až 5 cm velkých (1/).

Číst dál...

AlO(OH)  

Tabulkovité krystaly; lupenité a stébelnaté agregáty. Barva: narůžovělý, namodralý, nazelenalý; lesk: skelný až perleťový; T = 6,5-7; h = 3,3-3,5. Výskyt v bauxitech, metamorfovaných horninách a pegmatitech.

Vlastějovice: Diaspor je velmi vzácný v biotit-muskovitickém pegmatitu, který je odkryt v malém nečinném lumku vzdáleného 800m severozápadně od obce Vlastějovice, na pravém břehu řeky Sázavy.

Číst dál...

CaMg[Si2O6]  

Dlouze i krátce sloupcovité krystaly; radiálně paprsčité, snopkovité a zrnité agregáty. Barva: bílý, růžový, šedofialový, světle zelený, zelený, hnědý, červený; lesk: skelný; vryp: bílý; T = 6; h = 3,3. Výskyt v ultrabazických horninách, pegmatitech, mramorech a skarnech.

Vlastějovice: Bledě zelený diopsid se vyskytuje v hojnoplochých krystalech (do 1 cm) na puklinách skarnu ve společnosti tmavě zeleného hedenbergitu, zeleného epidotu a tmavě červeného andraditu.

Číst dál...

[Na][Mg3][Al6][(OH)3|OH|(BO3)3|Si6O18 

Tvoří krátce až dlouze sloupcovité krystaly s vertikálním rýhováním; paprsčité, zrnité a celistvé agregáty. Barva: hnědý, hnědočerný až černý, vzácně zelený a modrý; lesk: skelný; vryp: bezbarvý; T = 7; h = 3,03-3,15. Výskyt v pegmatitech, mramorech a na hydrotermálních žilách.

Vlastějovice: Tmavé hnědočerné až černé sloupcovité krystaly dravitu velikosti až 3 cm jsou poměrně hojné v pegmatitech pronikajících ortoruly a pararuly nejbližšího okolí Vlastějovic;

Číst dál...

Ag3Sb

Zrnité popřípadě celistvé agregáty; vzácně sloupcovité krystaly. Barva: stříbřitě bílý; lesk: kovový; vryp: cínově bílý; T = 3,5-4; h = 9,4-10,0. Výskyt na hydrotermálních žilách bohatých na stříbro.

Vlastějovice: Vzácně se vyskytl mikroskopický ve sfaleritu na pátém patře lomu Holý vrch (Šrein 2009 - ústní sdělení).

Číst dál...

[Na][(Li,Al)3][Al6][(OH)3|OH|(BO3)3|Si6O18]  

Krátce až dlouze sloupcovité krystaly s vertikálním rýhováním; sloupcovité a jehlicovité agregáty. Barva: bezbarvý, růžový, modrý, zelený; lesk: skelný; vryp: bezbarvý; T = 7; h = 3,03-3,10. Výskyt v pegmatitech.

Vlastějovice: Elbait se vzácně vyskytl v jediné lithné pegmatitové žíle na třetí lomové etáži vlastějovického lomu roku 1982 (1/).

Číst dál...

{Ca2}{Al2Fe3+}[O|OH|SiO4|Si2O7 

Krátce až dlouze sloupcovité krystaly; zrnité často celistvé agregáty. Barva: tmavě zelený, žlutozelený a šedý; lesk: skelný; vryp: šedobílý; T = 6,5; h = 3,3-3,5. Výskyt na žilách alpského typu, v metamorfovaných horninách a kontaminovaných pegmatitech.

Vlastějovice: Epidot je běžný minerál skarnů a kontaminovaných pegmatitů. Vzácně se vyskytuje s granátem a vláknitým amfibolem na křemenných žilách pronikajících skarny.

Číst dál...

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.