Minerály České republiky

RNDr. Tomáš Kadlec

mindat youtube logo footerfacebookicon

(Mg,Al)5(Si,Al)8O20(OH)2 · 8H2O

Většinou vytváří jemně vláknité silně propletené agregáty mající charakter „skalní“ kůže nebo připomínající lepenku. Barva: bílá, šedá, žlutošedá; štěpnost: dobrá; lesk: matný, zemitý; vryp: bílý; T = 2-2,5; h = 2,1-2,2. Je produktem alterace hornin v okolí hydrotermálních žil, objevuje se na puklinách vyvřelých nebo metamorfovaných hornin, bývá přítomen i na žilách alpské parageneze (www.mineraly.sci.muni.cz).

Vlastějovice: Místy hojně se palygorskit vyskytl na epigenetických kalcitových žilách pronikajících skarn na 4. a 5. lomové etáži lomu na Holém vrchu. Tvořil žlutošedé hedvábně lesklé povlaky až 1 mm mocné potahující krystaly kalcitu, křemene a blíže neurčeného dlouze jehlicovitého minerálu. Vzácně se vyskytuje také na puklinách mramorů uzavřených ve skarnech (Kadlec - nepubl.).

Číst dál...

Fe1-xS (x=0-0.2)  

Je jemně zrnitý nebo kusový; vzácně tvoří tence až tlustě tabulkovité šestiboké krystaly. Barva: žlutohnědý až bronzově hnědý; lesk: kovový; vryp: černý; magnetický; T = 3,5-4,5;   h = 4,6-4,7. Vyskytuje se na hydrotermálních rudních žilách; v některých vyvřelých a metamorfovaných horninách.

Číst dál...

(Ca,Na)2Nb2O6(OH,F)  

Tvoří oktaedrické krystaly nebo nepravidelná zrna. Barva: žlutohnědý, oranžový, červenohnědý, hnědý až černý; lesk: skelný až mastný; někdy metamiktní; T = 5-5,5; h = 4,48. Vyskytuje se v alkalických intruzívách a jejich pegmatitech, karbonatitech a v některých žulových pegmatitech.

Číst dál...

(Ce,La)PO4 . H2O  

Tvoří ledvinité agregáty složené z vláken nebo jehliček; krystaly jsou vzácné. Barva: hnědý až bílý; T = 4; h = 4. Vyskytuje se v pegmatitech a limonitech.

Číst dál...

TiO2

Tvoří krystaly často zdvojčatělé; štěpné agregáty. Barva: červenohnědý až červený, hnědý, černý; lesk: kovový až diamantový; vryp: světle hnědý až žlutavý; T = 6-6,5; h = 4,23. Vyskytuje se často v krystalických břidlicích, v některých bazických vyvřelinách a dioritech; častý na křemenných žilách pronikajících ruly a svory; náplavy.

Číst dál...

CaSO4 . 2H2O

Tabulkovité a sloupcovité krystaly; paprsčité, celistvé, vláknité a jemně zrnité agregáty. Barva: bezbarvý, bílý, šedý a nažloutlý; lesk: skelný; vryp: bílý; T = 1,5-2; h = 2,32. Vyskytuje se v chemogenních sedimentech; supergenní minerál na rudních ložiscích; v uhelných sedimentech.

Číst dál...

Ca[WO]4  

Tvoří dipyramidální nebo tabulkovité krystaly. Barva: bezbarvý, šedobílý, žlutohnědý, vzácně oranžový, červený a nazelenalý; lesk: mastný až diamantový; T = 4,5-5,0; h = 6,10. Vyskytuje se v greisenech, hydrotermálních rudních žilách; v pegmatitech, skarnech a erlánech.

Číst dál...

K(Mg,Fe2+)(Fe3+,Al)[(OH)2|Si4O10]  

Tvoří drobné slídové šupinky a zemité agregáty. Barva: zelený a modrozelený; T = 2;  h = 2,95-3,05. Vyskytuje se jako sekundární minerál ve vyvřelých horninách.

Číst dál...

Sb2O3

Vyskytuje se v oktaedrických krystalech nebo zemitých agregátech. Barva: světle šedý až bílý, bezbarvý; lesk: mastný, skelný až diamantový; T = 2-2,5; h = 5,22-5,78. Vyskytuje se na hydrotermálních žilách při zvětrávání Sb rud.

Číst dál...

Mg4Si6O15(OH)2 . 6H2O  

Tvoří celistvé až masivní, jemně vláknité až silně pórovité agregáty. Barva: bílý, šedavý, nažloutlý; lesk: mastný; vryp: bílý; T = 2-2,5; h = 2. Výskyt v serpentinitech a magnezitech; vzácný na hydrotermálních žilách.

Číst dál...

ZnS

Tvoří dosti hojné krystaly často nepravidelně vyvinuté a zdvojčatělé, nejčastěji je kusý, vtroušený, v celistvých jemně až hrubě zrnitých agregátech. Barva: hnědý, žlutý, šedavě až modravě černý, červený, bezbarvý; lesk: matný až diamantový; vryp: světle žlutý, krémový, hnědý až šedý; T = 3,5-4,0; h = 3,9-4,1. Vyskytuje se na hydrotermálních rudních žilách a vzácně v greisenech a skarnech.

Číst dál...

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.