Minerály České republiky

RNDr. Tomáš Kadlec

mindat youtube logo footerfacebookicon

FeSbS

Tvoří sloupcovité krystaly; celistvé až zrnité agregáty. Barva: stříbrně bílý až ocelově šedý; T = 5-5,5; h = 6,7-6,9. Výskyt na hydrotermálních rudních žilách a ve skarnech.

Vlastějovice: Gudmundit je vzácný minerál epigenetického antimonového zrudnění. Tvoří xenomorfní vzácněji hypautomorfně omezená zrna o velikosti až 5 mm v mylonitizovaném skarnu v okolí žil s Sb - minerály.

Číst dál...

Al2Si2O5(OH)4 . 2H2O  

Tvoří gelové polomastné masy; celistvé agregáty. Barva: bílý, žlutavý, hnědý; T = 1-2; h = 2,0-2,2. Vyskytuje se jako produkt rozpadu živců a jiných alumosilikátů.

Vlastějovice: Halloysit se vyskytl jako žlutozelené jílovité náteky a povlaky v dutinové výplni pegmatitu nalezeného roku 1964 na pátém patře dolu Magdalena (1/).

Číst dál...

[Na][Ca2][Fe2+4Fe3+][(OH)2|Al2Si6O22]  

Krátce sloupcovité až jehlicovité a vláknité krystaly. Barva: zelený, modrozelený, zelenohnědý; lesk: skelný či hedvábný; vryp: tmavě zelený; T = 4,5-5; h = 3,25-3,60. Ojediněle se vyskytuje ve vyvřelých a metamorfovaných horninách.

Vlastějovice: Tvoří černé až zelenočerné hrubě zrnité agregáty nebo sloupcovité krystaly dlouhé až 10 cm v příkontaktních partiích primitivních pegmatitů ve skarnech.

Číst dál...

CaFe2+[Si2O6]  

Tvoří paralelní radiálně paprsčité agregáty; řídce krystaly. Barva: černozelený, černohnědý až černý; lesk: skelný; vryp: tmavě zelený; T = 5,6-6,5; h = 3,45-3,64. Výskyt v kontaktně i regionálně metamorfovaných horninách; hojný v erlánech a skarnech.

Vlastějovice: Hedenbergit představuje vedle granátů hlavní součást skarnu. Je drobnozrnný až jemnozrnný, místy hrubozrnný. Tvoří monominerální partie nebo pásky spolu s ostatními skarnovými minerály.

Číst dál...

Fe2O3 

Tvoří kusové, zrnité, vláknité a zemité agregáty; hojné jsou krystaly mnoha tvarů. Barva: černošedý, temně červený; lesk: kovový; vryp: červený; T = 6-6,5; h = 5,26. Vyskytuje se na hydrotermálních rudních žilách; v magmatických a metamorfovaných horninách; usazováním na mořském dně.

Vlastějovice: Hematit tvoří červené šupinky uzavřené v krystalech kalcitu (2/). Akcesoricky je přítomen ve skarnu (1/).

Číst dál...

Ag2Te

Tvoří pseudokubické krystaly; jemnozrnné až celistvé agregáty. Barva: olověně až ocelově šedý; lesk: kovový; T = 2-3; h = 8,24-8,45. Vyskytuje se na žilách s Au.

Vlastějovice: Vzácně se vyskytl mikroskopický v asociaci se zlatem ve sfaleritu na pátém lomovém patře lomu Holý vrch (Šrein 2009 - ústní sdělení).

Číst dál...

K0,65Al2[Al0,65Si3,35O10](OH)2  

Celistvé až extrémně jemnozrnné agregáty. Barva: bílý nebo různě světle zabarvený; T = 1-2; h = 2,6-2,9. Výskyt: převažující jílový minerál v břidlicích a mnoha dalších sedimentárních horninách.

Číst dál...

FeTiO3 

Vytváří tlustě tabulkovité krystaly; zrnité až celistvé agregáty. Barva: černý; lesk: polokovový až kovový; vryp: hnědočerný; T = 5-6; h = 4,5-5,0. Vyskytuje se jako akcesorický minerál v intermediárních, bazických a ultrabazických horninách a jejich pegmatitech.

Číst dál...

CaFe2+2Fe3+[O|OH|Si2O7]  

Dlouze sloupcovité, vertikálně rýhované krystaly; celistvé, paprsčité až zrnité agregáty. Barva: černý až šedočerný; lesk: polokovový; vryp: skoro černý; T = 5,5-6,0; h = 3,8-4,1. Výskyt: kontaktně metamorfované skarny Fe.

Číst dál...

Pb4FeSb6S14

Celistvé, stébelnaté, radiálně paprsčité agregáty; vzácně sloupcovité až jehličkovité krystaly. Barva: ocelově až temně šedý; lesk: kovový; vryp: zelenočerný; T = 2-3; h = 5,5-6,0. Výskyt na hydrotermálních rudních žilách různého typu.

Číst dál...

(Ca,Sr)Th(CO3)2OH . H2O  

Zemité agregáty; sloupcovité krystaly. Barva: žlutý, žlutohnědý, šedý; lesk: skelný až mastný; vryp: bílý; T = 4,0-4,5; h = 3,95. Výskyt v granitech a pegmatitech.

Číst dál...

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.