Minerály České republiky

RNDr. Tomáš Kadlec

mindat youtube logo footerfacebookicon

Be2[SiO4]  

Klencovité a sloupcovité krystaly; zrnité, jehlicovité a radiálně paprsčité agregáty. Barva: bezbarvý, žlutý, růžový, hnědý; lesk: skelný; vryp: bezbarvý; T = 7,5-8; h = 2,93-3,00. Výskyt v granitech, pegmatitech a na žilách alpského typu.

Vlastějovice: Světle růžový až bezbarvý fenakit se vyskytl v dutině muskovitického pegmatitu pronikajícího dvojslídné ruly v blízkosti skarnového tělesa.

Číst dál...

[][Ca2][Fe2+,Mg]5[(OH)2|Si8O22]

Sloupcovité krystaly; zrnité, sloupcovité, paprsčité a vláknité agregáty. Barva: zelený až bezbarvý; lesk: skelný; T = 5-6; h = 3,10-3,20. Výskyt v nízkoteplotních metamorfovaných horninách, méně často ve vyvřelinách (přeměna pyroxenů).

Vlastějovice: Ferro-aktinolit se vzácně vyskytl v křemen - karbonátové žilce na pátém lomovém patře roku 2003. Tvořil trávově zelené vláknité agregáty hedvábného lesku.

Číst dál...

{Na}{Ca2}{Fe52+}(AlSi7O22)(OH)2

Ferro-edenit tvoří dlouze prizmatické krystaly nebo hrubě štěpné agregáty. Barva: černá, tmavě zelená; štěpnost: dobrá; lesk: skelný; vryp: bílý až světle zelený; T = 5-6. Vyskytuje se v syenitových komplexech nebo v kontaminovaných pegmatitech.

Vlastějovice: Amfibol složením odpovídající ferro-edenitu se vzácně vyskytuje na kontaktech primitivních kontaminovaných pegmatitů se skarnem. Tvoří krátce sloupcovité černé krystaly o velikosti do 3 cm (1/ a 2/).

Číst dál...

[Na][Ca2][Fe2+4Al][(OH)2|Al2Si6O22]  

Krátce sloupcovité až jehličkovité krystaly; zrnité agregáty. Barva: zelený, zelenočerný, hnědý; T = 5-6; h = 3,02-3,21. Výskyt v mramorech a skarnech.

Vlastějovice: Ferropargasit tvoří až 3 cm velká černohnědá zrna na kontaktech kontaminovaných pegmatitů se skarny (1/).

Číst dál...

KMg3AlSi3O10(OH,F)2  

Tabulkovité či krátce sloupcovité krystaly, častěji lupeny a destičky. Barva: žlutohnědý až hnědočervený, vzácně zelený; lesk: perleťový; T = 2-3; h = 2,8-2,9. Vyskytuje se v gabrech, bazaltech; v krystalických vápencích a ultrabazikách.

Vlastějovice: Flogopit se vyskytuje v hrubě krystalických vápencích v podloží skarnu na ložisko Holý vrch.

Číst dál...

CaF2  

Tvoří krychle, osmistěny a jejich kombinace; hrubozrnné až celistvé agregáty. Barva: bezbarvý, žlutý, zelený, modrý, fialový, hnědý, černý; často zonální; lesk: skelný; vryp: bezbarvý; T = 4; h = 3,18. Výskyt v greisenech, pegmatitech, ve skarnech, na rudních žilách; samostatné žíly někdy s barytem.

Vlastějovice: Pro vlastějovické pegmatity pronikajících skarnem je fluorit typický a vyskytuje se skoro ve všech žilách (8/, 4/).

Číst dál...

Mg2SiO4

Krátce sloupcovité nebo tabulkovité krystaly; častěji zrnité agregáty. Barva: žlutozelený; lesk: skelný; vryp: bílý; T = 7; h = 3,3. Výskyt v serpentinizovaných ultrabazikách a metamorfovaných dolomitických mramorech.

Vlastějovice: Forsterit se vyskytuje v hrubě krystalických vápencích v podloží skarnu na ložisko Holý vrch. Tvoří nažloutlá zrna v asociaci s flogopitem a titanitem (1/).

Číst dál...

PbS

Tvoří krychlové krystaly či spojky krychle a oktaedru; jemně až hrubě štěpné agregáty. Barva: stříbřitě bílá až černošedá; štěpnost: dokonalá podle ploch krychle; lesk: kovový; vryp: šedočerný; T = 2,5 - 2,75; h = 7,2 - 7,6. Vyskytuje se na hydrotermálních rudních žilách a ložiscích metasomatického původu, často v asociaci se sfaleritem, pyritem a chalkopyritem. 

Vlastějovice: Galenit se vyskytl jako vzácná, mikroskopická akcesorie v kontaminovaném, turmalínovém pegmatitu na východní stěně pátého patra lomu na Holém vrchu (1/).

Číst dál...

a-Fe3+O(OH)  

Tvoří jehličkovité krystaly; celistvé, jemnozrnné a stébelnaté agregáty; v dutinách ledvinitý a hroznovitý povrch. Barva: černohnědý, žlutohnědý; lesk: polokovový až hedvábný; vryp: žlutohnědý; T = 5-5,5; h = 3,3-4,3. Výskyt na hydrotermálních rudních žilách; jako supergenní minerál vzniklý zvětráním pyritu a sideritu; dutiny melafyrů.

Vlastějovice: Goethit tvořil, v drúzovitých kalcitových nebo křemenných dutin hydrotermálních žil pronikajících skarn na čtvrté a páté lomové etáži, hnědé ježkovité agregáty v plochách až 10 cm2 (1/).

Číst dál...

CdS

Tvoří zpravidla matné zemité nálety; vzácně drobné krystaly. Barva: medově žlutý, hnědý; T = 3-3,5; h = 4,82. Vyskytuje se jako supergenní minerál na trhlinách ve sfaleritu; vzácně na puklinách bazických hornin.

Vlastějovice: Jasně žlutý greenockit byl pozorován v asociaci s povlaky limonitu na trhlině masivní akumulace hrubozrnného sfaleritu.

Číst dál...

Ca3Al2[SiO4]3  

Nepravidelná zrna i dokonalé krystaly; masivní agregáty. Barva: bezbarvý, žlutý, zelený, červený, hnědý až černý; lesk: skelný; vryp: bezbarvý; T = 7; h = 3,6. Výskyt v karbonátových horninách na kontaktu s granitoidy; ve skarnech.

Vlastějovice: Granát s převahou grossularové komponenty [grs70and23alm7] je součástí páskovaného granát-pyroxenového a granát-epidotového skarnu (3/).

Číst dál...

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.