Minerály České republiky

RNDr. Tomáš Kadlec

mindat youtube logo footerfacebookicon

FeCO3

Tvoří klencovité a tlustě tabulkovité krystaly, převážně je kusových, hrubě zrnitých až celistvých agregátech. Barva: žlutavý, nahnědlý až tmavě hnědý, černý; lesk: skelný; vryp: nažloutle bílý; T = 4; h = 3,96. Výskyt na hydrotermálních žilách; v pelosideritech a na metastatických ložiscích.

Číst dál...

KFe2+2Al[Al2Si2O10](OH)2  

Vytváří tabulkovité krystaly pseudohexagonálního průřezu, častěji v podobě lupenů. Barva: černý, tmavě hnědý až červený; lesk: perleťový; vryp: bílý až šedý; T = 3; h = 2,7-3,4. Výskyt v granitoidech a granitických pegmatitech; v rulách a dalších metamorfovaných horninách.

Číst dál...

CoNi2S4 - NiCo2S4  

Tvoří oktaedrické krystaly, častěji je ale celistvý až zrnitý. Barva: světle ocelově šedý; T = 4,5-5,5; h = 4,5-4,8. Vyskytuje se na křemen-sideritových hydrotermálních žilách.

Číst dál...

Al2[O|SiO4 

Je ve formě dlouze prizmatických krystalů, obvykle jemně vláknitý, plstnatý a celistvý. Barva: bezbarvý, bílý, šedý; lesk: skelný až hedvábný; T = 6-7; h = 3,26. Vyskytuje se jako vysokometamorfní minerál v kontaktně metamorfovaných rohovcích, rulách a granulitech; vzácně v pegmatitech.

Číst dál...

S8

Tvoří dokonale omezené dipyramidální a tabulkovité krystaly; častěji kusové masy a povlaky, zrnité a paprsčité agregáty, povlaky jsou zemité. Barva: světle žlutá, žlutá až medově žlutá; T = 1,5-2,5; h = 2,1. Vyskytuje se na ložiscích vulkanického nebo sedimentárního původu; vzniká při požárech uhelných hald nebo rozkladem některých sulfidů.

Číst dál...

[Na][Fe2+3][Al6][(OH)3|OH|(BO3)3|Si6O18]  

Skoryl se vyskytuje ve formě dlouze sloupcovitých i nízce čočkovitých krystalů; v paprsčitých agregátech a zrnech. Barva: černý, hnědočerný, modročerný; lesk: mastně skelný; T = 7; h = 3,10-3,25. Výskyt v kyselých vyvřelinách, hlavně granitoidech a pegmatitech, v greisenech a křemenných žilách a turmalinitech.

Číst dál...

Mn2+3Al2[SiO4]3 

Tvoří nepravidelná zrna nebo dokonale omezené často rýhované krystaly. Barva: červený, oranžový a hnědý; lesk: skelný; vryp: bílý; T = 7; h = 3,8-4,25. Vyskytuje se nejčastěji v pegmatitech; v granitech a metamorfonavých ložiscích Mn.

Číst dál...

Sb3+Sb5+2O6(OH)  

Vytváří celistvé, zemité až práškovité agregáty, povlaky, kůry a často pseudomorfózy po Sb sulfidech. Barva: krémově bílý, světle žlutý, někdy oranžový a hnědý; lesk: skelný až téměř mastný; T = 3,-6; h = 4,1-5,8. Vyskytuje se rudních hydrotermálních žílách jako supergenní produkt zvětrávání Sb - minerálů.

Číst dál...

CaSn[Si3O9] · 2H2O

Vyskytuje se ve formě drobných prizmatických krystalků často seskupených do radiálních agregátů. Barva: bezbarvá, bílá, světle žlutá; štěpnost: výborná; vryp: bílý; lesk: skelný až perleťový; T = 6; h = 3,2. Stokesit se vzácně vyskytuje v pegmatitech.

Vlastějovice: Stokesit byl nově popsán z elbaitového pegmatitu, který byl zastižen ve skarnech v roce 1982 na 3. lomové etáži vlastějovického lomu. Mikroskopický se vyskytl v asociaci s minerály skupiny pyrochloru (1/).

Číst dál...

(Cu,Fe,Ag,Zn)12Sb4S13  

Tetraedrické krystaly; často v kusových, hrubozrnných, jemnozrnných až celistvých agregátech. Barva: ocelově šedý až železně černý; lesk: kovový; vryp: černý až červenohnědý; T = 3,5-4,5; h = 4,4-5,1. Výskyt na rudních hydrotermálních žilách.

Číst dál...

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.