Minerály České republiky

RNDr. Tomáš Kadlec

mindat youtube logo footerfacebookicon

(Mg,Al)5(Si,Al)8O20(OH)2 · 8H2O

Většinou vytváří jemně vláknité silně propletené agregáty mající charakter „skalní“ kůže nebo připomínající lepenku. Barva: bílá, šedá, žlutošedá; štěpnost: dobrá; lesk: matný, zemitý; vryp: bílý; T = 2-2,5; h = 2,1-2,2. Je produktem alterace hornin v okolí hydrotermálních žil, objevuje se na puklinách vyvřelých nebo metamorfovaných hornin, bývá přítomen i na žilách alpské parageneze (www.mineraly.sci.muni.cz).

Vlastějovice: Místy hojně se palygorskit vyskytl na epigenetických kalcitových žilách pronikajících skarn na 4. a 5. lomové etáži lomu na Holém vrchu. Tvořil žlutošedé hedvábně lesklé povlaky až 1 mm mocné potahující krystaly kalcitu, křemene a blíže neurčeného dlouze jehlicovitého minerálu. Vzácně se vyskytuje také na puklinách mramorů uzavřených ve skarnech (Kadlec - nepubl.).

SAM 0884x

Pro vlastějovické naleziště minerálů zcela ojedinělá ukázka palygorskitu o rozměrech 35 x 20 cm. Foto T. Kadlec  

SAM 0884xx

Detail předchozí fotografie. Foto T. Kadlec

 

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.