Minerály České republiky

RNDr. Tomáš Kadlec

mindat youtube logo footerfacebookicon

K[AlSi3O8]

Tabulkovité a krátce sloupcovité krystaly, srůsty podle karlovarského, manebašského a bavenského zákona; štěpné a zrnité agregáty. Barva: bezbarvý, žlutobílý, narůžovělý až červený; lesk: skelný až perleťový; vryp: bílý; T = 6,0-6,5; h = 2,6. Výskyt v kyselých vyvřelinách, granitoidech a pegmatitech; v krystalických břidlicích a sedimentech.

Vlastějovice: Světle až tmavě růžový ortoklas představuje podstatnou šložku primitivních turmalinických pegmatitů ze skarnu na Holém vrchu. Tvoří hrubě zrnité štěpné agregáty složené z krystalů o velikosti až 15 cm. V granit - pegmatitovém tělese na rozhraní skarnu a ortoruly v lomu na Holém vrchu byly nalezeny v hrubě zrnitém granitu monokrystaly ortoklasu až 35 cm velké (3/). Až 25 cm velké dutinové krystaly ortoklasu popisuje Čujan (1966) z 5. patra dolu na ložisku Magdaléna.

Literatura:

1/ Ackerman, L. (2004): Pegmatity ve Vlastějovicích, Dipl. práce, PřF UK Praha, 19

2/ Čujan, J. (1966): Nález velkých krystalů záhnědy na skarnovém ložisku ve Vlastějovicích szs. od Ledče nad Sázavou, Čas. Nár. Muz., Odd. přírodověd., 135, 232-233

3/ Kadlec, T. (2009): Chemismus turmalínu v granitických pegmatitech pronikajících Fe-skarn a ruly ve Vlastějovicích; vliv okolní horniny pegmatitu na složení turmalínu (kontaminace), Rig. práce, PřF MU Brno, 49-50

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.