Minerály České republiky

RNDr. Tomáš Kadlec

mindat youtube logo footerfacebookicon

Ca5[F|(PO4)3]  

Krátce i dlouze sloupcovité až jehličkovité nebo tabulkovité krystaly nebo zrnité, celistvé a zemité agregáty. Barva: různě sytě zelený, šedý, fialový, růžový, modrý, žlutý, bílý a bezbarvý; lesk: sklený; T = 5,0; h = 3,16-3,22. Výskyt v magmatických horninách, pegmatitech, greisenech a hydrotermálních ložiscích; metamorfované a sedimentární horniny.

Vlastějovice: Apatit-(CaF) je přítomen jako akcesorický minerál ve skarnech, ortorulách, pararulách a pegmatitech. V pegmatitech z biotit - muskovitických ortorul tvoří v asociaci s muskovitem a pyritem světle až šedozelené tlustě sloupcovité krystaly až 2 cm veliké (1/). Vzácně tvoří krátce sloupcovité šestiboké krystaly (do 1 cm) na puklinách skarnu společně s diopsidem, titanitem a hedenbergitem (3/). Nově se vyskytl v pegmatitu pronikajícího skarny na 5. lomovém patře, kde tvořil hojné dlouze prizmatické šedé až čiré krystaly velikosti až 1 cm zarůstající do amfibolu a živců.

Literatura:

1/  Kadlec, T. (2007): Turmalín jako indikátor stupně kontaminace granitických pegmatitů z okolí Vlastějovic nad Sázavou, Dipl. práce, PřF MU Brno, 42

2/  Kadlec, T. (2009): Pegmatity Vlastějovic, časopis Minerál 6/2009, 467-479

3/  Koutek, J. (1950): Ložisko magnetovce skarnového typu u Vlastějovic v Posázaví, Rozpr. ČSAV, Ř. mat. přír. Věd, 60, 27

4/  Žáček, V., Povondra, P. (1991): Krystalochemie minerálů skarnu z Vlastějovic nad Sázavou, Acta Univ. Carol., Geol., 1-2, 93

apatit

Šedozelený sloupec apatitu-CaF (2 cm) zarostlý v křemenu a K-živci v pegmatitu geneticky spjatého s ortorulami, Vlastějovice. Foto T. Kadlec 

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.