FeAsS

Nejčastěji zrnité a celistvé, popřípadě stébelnaté agregáty, kosočtverečné krátce nebo dlouze sloupcovité krystaly rýhované podle osy c. Barva: ocelově šedý s odstínem do žluté; lesk: kovový; T = 5-6; h = 5,9-6,29. Výskyt na hydrotermálních žilách, v greisenech a skarnech.

Vlastějovice: Stříbřitě bílá automorfní zrna arzenopyritu o velikosti do 3 mm zarůstají společně s pyritem, pyrhotinem a gudmunditem do prokřemenělého mylonitu hostící antimonovou mineralizaci (1/). Vzácně tvoří arzenopyrit drobné krystalky (do 1 mm) na krystalech kalcitu v dutinách kalcitových žil pronikajících skarn. Poměrně hojný byl arzenopyrit spolu s pyritem v primitivním turmalínovém pegmatitu na 5. lomové etáži (2/).   

Literatura:

1/  Brabec, P. (2002): Antimonová mineralizace ve Vlastějovicích, Dipl. práce, PřF UK Praha, 33-34

2/  Kadlec, T. (2009): Chemismus turmalínu v granitických pegmatitech pronikajících Fe-skarn a ruly ve Vlastějovicích; vliv okolní horniny pegmatitu na složení turmalínu (kontaminace), Rigorózní práce, PřF MU Brno, 50

3/  Koutek, J., Žák, L. (1951): Předběžná zpráva o žíly s antimonovými rudami na magnetovcovém ložisku ve Vlastějovicích v Posázaví, Věst. Ústř. Úst. geol., 26, 358-359

4/  Koutek, J., Žák, L. (1953): Epigenetické antimonové rudy na magnetovcovém ložisku skarnovém ve Vlastějovicích v Posázaví, Sbor. Ústř. Úst. geol, Odd. geol., 20, 598

arzenopyrit

Krystalky arzenopyritu na kalcitu, rozměry vzorku 3x3 cm. Vlastějovice. Foto T. Kadlec

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.