Minerály České republiky

RNDr. Tomáš Kadlec

mindat youtube logo footerfacebookicon

Kadlec, T., Vrtiška, L. (2016): Výskyt ilmenitu v okolí obce Křeč u Černovic na Táborsku. - čas. Minerál, 24, 3, České Budějovice.

V roce 2015 při průzkumu zaniklé lokality wavellitu u Černovic na Táborsku, která se v minulosti proslavila pěknými ukázkami radiálně paprsčitých agregátů zelenomodrého wavellitu pocházejících z dnes již rekultivovaných lomů, byl prvním autorem na nedalekém poli zmapován hojný výskyt ilmenitu v krystalech o velikosti až 4 cm. Ilmenit se vyskytuje na ploše asi 50 x 100 m přibližně 300 m severně od obce Křeč, při levé straně polní cesty vedoucí k osadě Na Zoubku (GPS 49°23'42.422"N, 14°55'26.639"E).

Geologická situace

Geologicky spadá oblast kolem obce Křeč do moldanubické oblasti přesněji do českého moldanubika. To je zde reprezentováno monotónní skupinou, tvořenou převážně biotitickými, plagioklasovými, sillimaniticko-biotitickými a muskoviticko-biotitickými pararulami (Mísař a kol. 1983). Pestrou skupinu tvoří tělesa kvarcitů, mramorů, amfibolitů a grafitických hornin, se kterými se hojně setkáváme mezi Křečí a severně položenou osadou Sudkův Důl. Běžné jsou křemenné žíly a primitivní často turmalinické pegmatity.

Obr.1

Pohled směrem k severu na místo výskytu ilmenitu. Foto T. Kadlec

Charakteristika ilmenitu

 Ilmenit se na lokalitě vyskytuje ve formě tabulkovitých krystalů zarůstajících do šedobílého až záhnědového křemene, který tvoří drobná čočkovitá tělesa v sillimaniticko – biotitických pararulách. Ilmenit má černou barvu a polokovový až kovový lesk. Krystaly o velikosti až 40 x 20 x 3 mm zarůstají do křemene, který je na kontaktu s okolní rulou lemován minerálem skupiny biotitu, sillimanitem a vzácně kyanitem. Kontakty křemenů s rulami bývají často tektonicky postižené v podobě výrazných striací. Ilmenit byl ověřen za pomoci rentgenové práškové difrakce a EDX analýzy v laboratořích Národního muzea v Horních Počernicích. Chemické složení ilmenitu z průměru 5 bodových analýz odpovídá obsahu 42.8 hm% Ti, 43.4 hm% Fe, 2.8 hm% Mn.

01 web foto

Černý tabulkovitý krystal ilmenitu v křemenu, rozměry vzorku 6 x 5,5 cm. Foto a sběr T. Kadlec

Závěr

Ilmenit patří mezi běžné akcesorie metamorfovaných hornin typu pararul. U Křeče je ilmenit poměrně hojným minerálem. Nejlepší podmínky pro jeho sběr jsou na zoraném a omoklém poli. Při troše štěstí lze nalézt také tmavě modré sloupce kyanitu; všudypřítomný je jemně vláknitý sillimanit.

Literatura

Mísař Z., Dudek A., Havlena V., Weiss J. (1983): Geologie ČSSR I. – Český masív. SPN, Praha.

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.