Minerály České republiky

RNDr. Tomáš Kadlec

mindat youtube logo footerfacebookicon

41 článků


Ackerman, L. (2004): Pegmatity ve Vlastějovicích, Dipl. práce, PřF UK Praha, 142 stran. Stáhnout pdf soubor.

Ackerman, L. (2005): Magmatic vs. hydrotermal origin of fluorites from Vlastějovice, Bohemian Massif, Journal of the Czech Geological Society 50/1-2, Praha. Stáhnout pdf soubor.

Ackerman, L., Zachariáš, J., Hrstka, T. (2003): Fluid inclusion study of fluorite-bearing pegmatites from Vlastejovice, Czech Republic, Acta Mineralogica Petrographica. Abstract Series 2, 3, Szeged. Stáhnout pdf soubor.

Brabec, P. (2002): Antimonová mineralizace ve Vlastějovicích, Diplomová práce, PřF UK Praha. Stáhnout pdf soubor.

Čech, F. (1985): Mineralogie žulových pegmatitů české části Českého Masívu, Doktorská rigorózní práce, PřF UK Praha. Stáhnout pdf soubor.

Čujan, J. (1966): Nález velkých krystalů záhnědy na skarnovém ložisku ve Vlastějovicích szs. od Ledče nad Sázavou, Čas. Nár. Muz., Odd. přírodověd., 135, 232-233. Stáhnout pdf soubor.

Erlebach, J. (1983): Petrografické poměry vrchu Fiolníku u Vlastějovic a historie těžby železné rudy; SOČ - Středoškolská odborná činnost, 4. roč. gymnázia Ledeč nad Sázavou. Stáhnout pdf soubor.

Goliáš, V. (2002): Thoriová mineralizace Českého Masívu, Doktorská práce, PřF UK Praha. Stáhnout pdf soubor.

Chramosta, J. (1980): Metamiktní stav allanitů z Vlastějovic nad Sázavou, Dipl. práce, PřF UK, Praha. Stáhnout pdf soubor.

Kadlec, T. (2010): Allanit-(Ce) a minerály prvků vzácných zemin vzniklé jeho alterací ve Vlastějovicích. - čas. Minerál, 5, 415-418, České Budějovice. Stáhnout pdf soubor.

Kadlec, T. (2010): Sázavíny - pozůstatek po těžbě a zpracovávání železné rudy ve Vlastějovicích a okolí. - čas. Minerál, 6, 511-513, České Budějovice. Stáhnout pdf soubor.

Kadlec, T. (2012): Nový nález velkých krystalů datolitu ve Vlastějovicích. - čas. Minerál, 3, 203-205, České Budějovice. Stáhnout pdf soubor.

Koutek, J. (1950): Ložisko magnetovce skarnového typu u Vlastějovic v Posázaví, Rozpr. ČSAV, Ř. mat. přír. Věd, 60, 27. Stáhnout pdf soubor.

Koutek, J. (1959): Hybridní horniny na magnetovcovém ložisku na Fiolníku u Vlastějovic v Posázaví, Čas. Nár. Muz., Ř. přírodověd., 128, 1-4. Stáhnout pdf soubor.

Koutek, J., Žák, L. (1951): Předběžná zpráva o žíle s antimonovými rudami na magnetovcovém ložisku ve Vlastějovicích v Posázaví, Věstník ÚÚG, roč. 26, 358-359. Stáhnout pdf soubor.

Koutek, J., Žák, L. (1952): Epigenetické antimonové rudy na magnetitovém ložisku skarnovém ve Vlastějovicích v Posázaví, Sborník ÚÚG, Odd. Geol., 20, 593-612. Stáhnout pdf soubor.

Litochleb, J., Šrein, V., Černý, P. (1995): Nález železem bohatého sfaleritu ve skarnu na Holém vrchu ve Vlastějovicích u Zruče nad Sázavou, Bull. mineral.-petrolog., Odd. Nár. Muz., 3, 237. Stáhnout pdf soubor.

Macků, P., Závodský, J., Brychta, B. (1995): Zajímavé nálezy Sb okrů a berthieritu ze skarnu ve Vlastějovicích, časopis Minerál, 6, 412. Stáhnout pdf soubor.

Novák, M., Gadas, P., Kadlec, T. (2015): Vlastějovice near Zruč nad Sázavou. Anatectic amphibole-bearing pegmatites and tourmaline-bearing granite-pegmatite system (LCT, barren to elbaite-subtype) contaminated from host Fe-skarn. - In: Fieldtrip Guidebook - PEG 2015 - 7th International Symposium of Granitic Pegmatites. 33-40. Stáhnout pdf soubor.

Novák, M., Kadlec, T. (2010): Vlastějovice near Zruč nad Sázavou. Contaminated anatectic pegmatites and tourmaline-bearing granite-pegmatite system cutting Fe-skarn. - In: Novák, M., Cempírek, J. eds. - Acta Mineral. Petrogr., Field Guide Series 6: 36-40. Stáhnout pdf soubor.

Novák, M., Kadlec, T., Gadas, P. (2013): Geological position, mineral assemblages and contamination of granitic pegmatites in the Moldanubian Zone, Czech Republic; examples from the Vlastějovice region. - Journal of Geosciences, 58, 21-47. Stáhnout pdf soubor.

Pauliš, P. (1993): Sekundární minerály antimonu ze skarnového ložiska Vlastějovice v Posázaví, Čas. Nár. Muz., Ř. přírodověd., 162, 91-92. Stáhnout pdf soubor.

Pauliš, P. (1996): Skarnové ložisko Vlastějovice u Zruče nad Sázavou, čas. Minerál, 6; 392-398. Stáhnout pdf soubor.

Pauliš, P. (1998): Skarnové ložisko Vlastějovice (Hammerstadt) u Zruče nad Sázavou - zajímavá geologická a mineralogická lokalita, Vlastivědný sborník Havlíčkobrodsko, 14, 129-144. Stáhnout pdf soubor.

Pauliš, P. (2002): Sametka z Vlastějovic u Zruče nad Sázavou, čas. Minerál, 1; 7-8. Stáhnout pdf soubor.

Pauliš, P., Haake R. (1995): Ryzí antimon z Vlastějovic v Posázaví, Bull. min.-petr. odd. Nár. muz. v Praze, 3, 240, Praha. Stáhnout pdf soubor.

Pauliš, P., Zeman, Z. (1998): Nový nález barytu na skarnovém ložisku Vlastějovice u Zruče nad Sázavou, Bull. mineral.-petrolog., Odd. Nár. Muz., 6, 261. Stáhnout pdf soubor.

Rezek, K., Kryst, P. (1985): Předběžná zpráva o výskytu nerostů U-Th, Ti-Zr a Nb-Ta v pegmatitu na Holém vrchu u Vlastějovic, zsz. od Ledče nad Sázavou, Čas. Miner. Geol., 30, 434. Stáhnout pdf soubor

Smítka, F. (1990): Pod Fiolníkem 1540-1990, Kamenoprůmysl Skuteč, 1-48. Stáhnout pdf soubor.

Staněk, J., Schnorrer, G. (1993): Phenakit und Buergerit aus dem Skarnsteinbruch Vlastějovice bei Zruč nad Sázavou in Böhmen, Aufschluss, 44, 161-164. Stáhnout pdf soubor.

Sztacho P. (1985): Nález scheelitového zrudnění ve Vlastějovicích v Posázaví. – Čas.Mineral. Geol., 30, 1-330. Stáhnout pdf soubor.

Turnovec, I. (1969): Hydrotermální kalcitové žíly magdalenského skarnového ložiska u Vlastějovic nad Sázavou. Čas. Nár. Muz., Odd. přírodověd., 137, s. 52–59. Stáhnout pdf soubor.

Tvrdý, J. (2000): Fluorapofylit z Vlastějovic, Bull. mineral.-petrolog., Odd. Nár. Muz., 8, 265-266. Stáhnout pdf soubor.

Vavřín, I. (1960): Pegmatity na magdalenském skarnovém ložisku, Diplomová práce, PřF UK Praha. Stáhnout pdf soubor.

Vavřín, I. (1962): Pegmatity magdalénského skarnového ložiska u Vlastějovic nad Sázavou, Sbor. Nár. Muz. (Praha), Ř. B, 18, 89-105. Stáhnout pdf soubor.

Votlučka, M. (2014): Geologická a geobiocenologická charakteristika lomu Vlastějovice, Bakalářská práce, Mendelova Univerzita Brno. Stáhnout pdf soubor

Žáček, V. (1985): Mineralogie skarnu u Vlastějovic, Diplomová práce, PřF UK Praha. Stáhnout pdf soubor.

Žáček, V. (1997a): Chapmanit z Vlastějovic - Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz., 4-5, 227. Stáhnout pdf soubor.

Žáček, V., Fišera, M. (2001):  Prehnit – apofylitová žíla z Vlastějovic. - Bull. min.-petr. odd. Nár. muz., 9, 316-318. Praha. Stáhnout pdf soubor.   

Žáček, V., Novák, M., Raimboult, L., Zachariáš, J., Ackerman, L. (2003): Locality No. 8: Vlastějovice near Ledeč nad Sázavou. Fe-skarn, barren fluorite pegmatite. Minerals of interest: garnet (F,OH), hastingsite (F), titanite (F,OH), fluorite. – International symposium on light elements in rock forming minerals LERM 2003, Nové Město na Moravě, June 2003, Field trip guidebook (Novák, M. ed.): 61-70. Stáhnout pdf soubor.

Žáček, V., Povondra, P. (1991): Krystalochemie minerálů skarnu z Vlastějovic nad Sázavou, Acta Univ. Carol., Geol., 1-2, 71-101. Stáhnout pdf soubor.


Pokud se Vám, po kliknutí na odkaz "Stáhnout pdf soubor", pdf soubor zobrazí ve svislé poloze, stačí na pdf text kliknout pravým tlačítkem myši a ve výběru zadat možnost "Otočit po směru hodinových ručiček".

 

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.