Minerály České republiky

RNDr. Tomáš Kadlec

mindat youtube logo footerfacebookicon

Fe2+3Al2[SiO4]  

Nejčastější jsou dokonale omezené krystaly, časté jsou i celistvé a zrnité agregáty. Barva: hnědočervený, fialovočervený; vryp: bezbarvý; T = 7,0-7,5; h = 4,3. Výskyt v pegmatitech, svorech, rulách a granulitech.

Vlastějovice: Hnědočervené granáty s převahou almandinové komponenty (alm65 sps28 prp5 grs2 [%]) se vyskytují v pegmatitech pronikajících pararuly (1/).

Tvoří automorfně omezená zrna velikosti až 15 mm zarostlé v křemenu nebo živcích. Almandinu (60 - 93% almandinové složky) také odpovídají granáty skarnové hybridní horniny při kontaktu s okolními ortorulami a migmatity.  Almandinovou složku obsahují i granáty vlastního skarnu, a to v rozmezí 5 - 15%. Almandinou komponentou výrazně bohatší (až 38%) je granát tvořící pásky s jemnozrnným cukrovitým epidotem ve skarnu (2/).

Literatura:

1/  Kadlec, T. (2009): Chemismus turmalínu v granitických pegmatitech pronikajících Fe-skarn a ruly ve Vlastějovicích; vliv okolní horniny pegmatitu na složení turmalínu (kontaminace), Rig. práce, PřF MU Brno, 48-49

2/  Žáček, V., Povondra, P. (1991): Krystalochemie minerálů skarnu z Vlastějovic nad Sázavou, Acta Univ. Carol., Geol., 1-2, 74-78

3/  Žáček, V., Novák, M., Raimboult, L., Zachariáš, J., Ackerman, L. (2003): Locality No. 8: Vlastějovice near Ledeč nad Sázavou. Fe-skarn, barren fluorite pegmatite. Minerals of interest: garnet (F,OH), hastingsite (F), titanite (F,OH), fluorite. – International symposium on light elements in rock forming minerals LERM 2003, Nové Město na Moravě, June 2003, Field trip guidebook (Novák, M. ed.), 63-64

almandin

Až 1 cm velké almandiny v sillimanitu z pegmatitové žíly Březina, Vlastějovice - osada Březina. Foto T. Kadlec

 

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.