Minerály České republiky

RNDr. Tomáš Kadlec

mindat youtube logo footerfacebookicon

TiO2

Dipyramidální krystaly. Barva: hnědý, černý, modrý, žlutý; lesk: diamantový; vryp: bezbarvý nebo světle žlutý; T = 5,5-6,0; h = 3,8-4,0. Výskyt na alpských žilách a v pegmatitech. 

Vlastějovice: Šedočerný anatas se vyskytl v asociaci s titanitem. V šedozeleném zrnitém titanitu, který vytvářel v pegmatitu zrna velikosti až 10 mm, byl anatas vrostlý ve formě izometrických nebo protažených zrn o velikosti až 1 mm (1/).

V roce 2011 byl nově anatas objeven v dutinách granit-pegmatotivého komplexu na rozhraní skarnu a ortoruly na 5. lomové etáži lomu Holý vrch. Tvořil jednotlivé, dipyramidální, dokonale omezené krystaly o velikosti do 1 mm narůstajících na ortoklas nebo křemen. Měl černou barvu, povrch krystalků byl často stupňovitý a vysoce lesklý. Ojedinělá byla seskupení několika krystalků anatasu do složitých agregátů (2/).

Literatura:

1/  Rezek, K., Kryst, P. (1985): Předběžná zpráva o výskytu nerostů U-Th, Ti-Zr a Nb-Ta v pegmatitu na Holém vrchu u Vlastějovic, zsz. od Ledče nad Sázavou, Čas. Miner. Geol., 30, 434.

2/ Kadlec, T. (2011): Nový nález anatasu ve Vlastějovicích. - čas. Minerál, 6, 490-491, České Budějovice.

anatas

Oboustranně ukončený krystal anatasu o velikosti 0,5 mm; sběr T. Kadlec, BSE-SE foto: R. Škoda

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.