Minerály České republiky

RNDr. Tomáš Kadlec

mindat youtube logo footerfacebookicon

{CaCe}{Al2Fe2+}[O|OH|SiO4|Si2O7]

Nepravidelná zrna a zrnité agregáty, méně často tabulkovité krystaly, často metamiktní. Barva: černý až hnědočerný; vryp: šedozelený až hnědý; T = 5,5-6; h = 3,5-4,2. Výskyt ve vyvřelých horninách a pegmatitech.

Vlastějovice: Tmavě hnědá až černá, oválná, metamiktní zrna allanitu jsou běžná v granátickém skarnu a kontaminovaných pegmatitech pronikajících skarn.

V granitických pegmatitech představuje výsledek kontaminace pegmatitu okolním skarnem. Vyskytuje se ve formě smolně lesklých protáhlých zrn až 5 cm dlouhých, zarůstajících do tmavě fialového fluoritu nebo světle růžového draselného živce. Nejčastěji se vyskytuje v asociaci s fluoritem, titanitem, amfibolem a epidotem. Často má kolem sebe pleochroické dvůrky; metamiktní rozpad. Allanit-(Ce) hojně podléhá hydrotermální alteraci, během které na jeho úkor vznikal žlutohnědý bastnäsit-(Ce), rabdofán, brockit, žlutý kalcioancylit-(Th), thorogummit, seladonit, montmorillonit, apatit-(CaF) a kalcit (1/). 

Literatura:

1/Goliáš, V. (2002): Thoriová mineralizace Českého Masívu, Dokt. práce, PřF UK Praha, 28

2/Chramosta, J. (1980): Metamiktní stav allanitů z Vlastějovic nad Sázavou, Dipl. práce, PřF UK Praha, 58-60

3/Vavřín, I. (1960): Pegmatity na magdalenském skarnovém ložisku, Dipl. práce, PřF UK Praha, 55

4/Kadlec, T. (2009): Pegmatity Vlastějovic, časopis Minerál 6/2009, 467-479

allanit

Dlouze protažené zrno allanitu-Ce o rozměrech 5x0,2 cm, Vlastějovice. Foto T. Kadlec

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.