Minerály České republiky

RNDr. Tomáš Kadlec

mindat youtube logo footerfacebookicon

Na[AlSi3O8]

Drobné tabulkovité, zarostlé nebo narostlé krystalky, srůstající podle albitového, karlovarského nebo periklínového zákona, zřídka větší než 3 cm; většinou zrnité až jemnozrnné agregáty. Barva: bezbarvý, bílý se žlutým odstínem až světle modrý; vryp: bílý; štěpnost: dokonalá; T = 6-6,5; h = 2,6-2,7. Výskyt v pegmatitech, žulách a trachytech.

Vlastějovice: Albit má většinou bílou, nažloutlou nebo namodralou barvu a je součástí všech pegmatitových žil. 

Tvoří nepravidelná zrna velikosti do 1 cm v asociaci s draselnými živci (ortoklas, mikroklin). Ve více frakcionovaných pegmatitech se vyskytuje vzácně namodralý albit - cleavelandit; důsledek albitizace mikroklinu. Dutinové krystaly pocházejí z blokové zóny lithného pegmatitu na třetí lomové etáži, kde albit tvořil namodralé krystaly velikosti až 1 cm narůstající na krystaly ortoklasu (2/). Hojné jsou mikroskopické perthity;  odmíšeniny albitu v draselném živci (1/, 3/). Drobné čiré krystalky albitu narůstaly na velké krystaly ortoklasu v dutině pegmatitu objeveného roku 1964 na pátém patře dolu Magdaléna (nepubl.). 

Literatura:

1/ Ackerman, L. (2004): Pegmatity ve Vlastějovicích, Dipl. práce, PřF UK Praha, 20

2/ Čech, F. (1985): Mineralogie žulových pegmatitů české části Českého Masívu, Rig. práce, PřF UK Praha, 133-144

3/ Kadlec, T. (2009): Chemismus turmalínu v granitických pegmatitech pronikajících Fe-skarn a ruly ve Vlastějovicích; vliv okolní horniny pegmatitu na složení turmalínu (kontaminace), Rig. práce, PřF MU Brno, 49-50

4/ Vavřín, I. (1960): Pegmatity na magdalenském skarnovém ložisku, Dipl. práce, PřF UK Praha, 55

5/ Vavřín, I. (1962): Pegmatity magdalénského skarnového ložiska u Vlastějovic nad Sázavou, Sbor. Nár. Muz. (Praha), Ř. B, 18, 89-105

albit

V pravé části BSE fotografie téměř čistý albit, Vlastějovice. Foto L. Ackerman

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.