Minerály České republiky

RNDr. Tomáš Kadlec

mindat youtube logo footerfacebookicon

Turmalíny z lokality detailně studoval Povondra a kol. (1987, 1998). V Přibyslavicích se vyskytuje několik odlišných typů především černého turmalínu, a to v ortorulách, granitu a pegmatitech. Nejběžnější turmalín I - oxy-skoryl Na(Fe22+Al)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3O (Bačík a kol. 2011) tvoří automorfně omezené sloupcovité krystaly, několik mm velké, seskupené do tenkých vrstev nebo nepravidelných hnízd v muskovit – turmalinické ortorule. Tenké vrstvy běžně vykazují náznaky foliace a lokální lineace. Turmalín II (oxy-skoryl, skoryl) se vyskytuje jako středně až hrubě zrnité agregáty v „hybribních ortorulách“ v okolí amfibolitických xenolitů.

Velké sloupcovité krystaly černého turmalínu III (oxy-skoryl), až 3 cm dlouhé, se nacházejí v asociaci s granátem v pegmatitových částech aplit – pegmatitových žil. Turmalín IV (skoryl, foitit) představuje vzácnou akcesorii jemně zrnitého granitu se šedobílým sillimanitem a blankytně modrým dumorthieritem. Velké sloupcovité krystaly černého až hnědočerného turmalínu V (oxy-skoryl), až 4 cm dlouhé, byly nalezeny v lithném pegmatitu, ve kterém se vyskytl zelený a růžový elbait (Povondra a kol. 1987).

Elbaity Na(Li1.5Al1.5)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH) (var. verdelit, indigolit a achroit) se vyskytují v hrubě zrnitých pegmatitech v jemně zrnitém granitu a představují vnější partie krystalů černého turmalínu. Nejběžnejší je zelená varieta verdelit přecházející přes zelenomodrou barvu ke světle modrému indigolitu, bezbarvé partie – achroit jsou vzácné. Turmalíny s barevnými lemy zarůstají v pegmatitech do světle růžových K-živců či šedého křemene a jsou doprovázeny hojným muskovitem. Spolu s elbaitem se akcesoricky vyskytuje apatit, kasiterit, columbit-Fe, lepidolit, löllingit a silně alterovaný amblygonit (Povondra a kol. 1987).

Ukázky barevných turmalínů z Přibyslavic

IMG 3446

Elbait - verdelit a indigolit v pegmatitu; rozměry vzorku 6 x 4 x 6 cm, Přibyslavice. Foto a sběr T. Kadlec

IMG 3449

Elbait - indigolit v pegmatitu; rozměry vzorku 5 x 4 x 4 cm, Přibyslavice. Foto a sběr T. Kadlec

IMG 3458

 

IMG 3459

Černý turmalín přecházející do indigolitu - detaily předchozího vzorku; FOV 13 mm. Foto a sběr T. Kadlec

IMG 3450

Modrý elbait o délce krystalu 18 mm v živci; rozměry vzorku 4,5 x 2,5 x 4 cm, Přibyslavice. Foto a sběr T. Kadlec

IMG 3453

Ukázka pegmatitu s černomodrým turmalínem; rozměry vzorku 7,5 x 6 x 5 cm, Přibyslavice. Foto a sběr T. Kadlec

IMG 3457

Detail turmalínu z předchozího vzorku; FOV 14 mm. Foto a sběr T. Kadlec 

Literatura

Bačík, P., Cempírek, J., Uher, P., Ozdín D., Filip, J., Novák, M., Škoda, R., Breiter, K., Klementová, M., Ďud’a, R. (2013): Oxy-schorl, Na(Fe2+2Al)Al6Si6O18(BO3)3(OH)3O, a new mineral from Zlatá Idka, Slovak Republic and Přibyslavice, Czech Republic. American Mineralogist, 98, 485-492.

Povondra, P., Pivec, E. (eds.) et al. (1987): Přibyslavice peraluminuous granite. Acta universitatis carolinae, Geologica, 3, 183–283.

Povondra, P., Lang, M., Pivec, E., Ulrych, J. (1998): Tourmaline from the Přibyslavice peraluminous alkali -feldspar granite, Czech Republic. Journal of the Czech Geological Society, 43: 3–8.

 

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.