Minerály České republiky

RNDr. Tomáš Kadlec

mindat youtube logo footerfacebookicon

KFe2+3[(OH)2|AlSi3O10]  

Ploše tabulkovité lupenité krystaly pseudohexaonálního průřezu. Barva: hnědý až černý; slídově lesklý na plochách štěpnosti; T = 3,0; h= 3,2. Výskyt v granitech, skarnech a pegmatitech. 

Vlastějovice: Annit ze skupiny biotitu tvoří v granitických pegmatitech pronikajících Fe-skarny tmavě hnědé až černé lupenité krystaly o velikosti až 10 cm zarůstající do živců.

V pegmatitech je rozmístěn nahodile, místy se koncentruje na kontakty se skarnem. Často je značně alterovaný, kdy má jeho barva zlatavý odstín (1/, 2/).

Literatura:

1/  Kadlec, T. (2007): Turmalín jako indikátor stupně kontaminace granitických pegmatitů z okolí Vlastějovic nad Sázavou, Dipl. práce, PřF MU Brno, 54-55

2/  Kadlec, T. (2009): Chemismus turmalínu v granitických pegmatitech pronikajících Fe-skarn a ruly ve Vlastějovicích; vliv okolní horniny pegmatitu na složení turmalínu (kontaminace), Rig. práce, PřF MU Brno, 50

1326

Ukázka kontaminovaného pegmatitu s hojnými krystaly annitu a až 0,5 cm dlouhými krystaly allanitu-Ce. Vlastějovice. Foto T. Kadlec

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.