Minerály České republiky

RNDr. Tomáš Kadlec

mindat youtube logo footerfacebookicon

Ca3Fe3+2[SiO4]3  

Dokonale omezené krystaly, nepravidelná zrna a zrnité agregáty. Barva: hnědý, hnědočervený, zelený; vryp: bezbarvý; lesk: skelný; T = 6,5-7,0; h = 3,8-3,9. Výskyt v magnetitových skarnech, erlánech a serpentinitech.

Vlastějovice: Převahu andraditové složky mají granáty skarnových puklin (and48 grs44 almspsprp[%]).

Ty tvoří dokonale omezené tmavě červené krystaly velikosti až 6 cm často zarostlé v kalcitu nebo křemenu. V granátech z pegmatitových kontaktů se skarnem také dominuje andraditová komponenta (and61 grs37 almsps[%]) (1/). Převážná část skarnových masivních červenohnědých granátů má andraditovou složku menší jak grossularovou (grs50 and39 almspsprp[%]) (2/).  

Literatura:

1/  Kadlec, T. (2009): Chemismus turmalínu v granitických pegmatitech pronikajících Fe-skarn a ruly ve Vlastějovicích; vliv okolní horniny pegmatitu na složení turmalínu (kontaminace), Rig. práce, PřF MU Brno, 48-49

2/  Žáček, V., Povondra, P. (1991): Krystalochemie minerálů skarnu z Vlastějovic nad Sázavou, Acta Univ. Carol., Geol., 1-2, 74-78

3/  Žáček, V. (1997b): Compositional evolution of garnet in regionally metamorphosed Moldanubian skarn, Vlastějovice, Bohemia – evidence of the preservation of early stages pre-dating regional metamorphism, Věst. Čes. Geol. Úst., 72, 1, 37-48

4/  Žáček, V., Novák, M., Raimboult, L., Zachariáš, J., Ackerman, L. (2003): Locality No. 8: Vlastějovice near Ledeč nad Sázavou. Fe-skarn, barren fluorite pegmatite. Minerals of interest: garnet (F,OH), hastingsite (F), titanite (F,OH), fluorite. – International symposium on light elements in rock forming minerals LERM 2003, Nové Město na Moravě, June 2003, Field trip guidebook (Novák, M. ed.), 63-64

andradit

Krystaly andraditu o velikosti do 1 cm na křemenu, Vlastějovice. Foto T. Kadlec

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.