Minerály České republiky

RNDr. Tomáš Kadlec

mindat WebArchiv Google Plus logo youtube logo footerfacebookicon

 

Ložisko Stříbrnice u Zvěstova se nachází na v. svahu Předního vrchu 9 km. jz. od Vlašimi. Širší část území je součástí větve českého moldanubika. Moldanubické horniny zde tvoří výběžek, který je na Z a S omezen středočeským plutonem. Okolí ložiska je budováno hybridními rulami popovického komplexu, které jsou intenzivně magmatizovány. Hybridní ruly jsou převládající horninou. Tyto ortoruly jsou proniknuty diskordantními žilami a tělesy kyselých, turmalinických žul, aplitu a pegmatitu. Biotitické a biotiticko-sillimanitické paraluly vroubí na JZ a JV uvedené ortoruly. Na jejich rozhraní jsou vyvinuty amfibolity. Ve v. části u biotitických paralul se vzácně objevují vložky grafitických rul.

Zrudnění (rudní žíla s mocnosti kolem 1 m) je vázáno na výplň dislokace s. směru se sklonem 60°-80°k V. v s. části se dislokace rozvětvuje. Nejmenší část u ústí štoly Alois – 20 cm. Maximální hloubkový dosah zrudnění zjištěný vrtem dosahuje 60 m. V křemen-barytové žilovině jsou vtroušeně minerály – galenit, sfalerit, tetraedrit - tennantit, chalkopyrit, pyrit a arzenopyrit. Baryt, pyrit, tetraedrit, chalkopyrit a sfalerit jsou dvojí generace. Mladší generace sfaleritu jsou stříbronosné. Supergenní přeměnou chalkopytitu vzniká covellin a bornit. Obsahy stříbra se pohybují v ppm, maximálně a vyjímečně dosahují 100-350 ppm. Obsahy Pb, Zn a Cu jsou nízké (0,0X-0,X %). Ze supergenních minerálů se vyskytuje azurit, malachit, chryzokol či linarit.

01

Krystaly azuritu narůstající na kůru chryzokolu; FOV 15 mm. Sběr a foto T. Kadlec

02

Chryzokol na limonitu; FOV 17 mm. Sběr a foto T. Kadlec

03

Chryzokol a malachit na alterovaném tennantitu, azurit; FOV 15 mm. Sběr a foto T. Kadlec

04

Drobně krystalický azurit na křemenu; FOV 14 mm. Sběr a foto T. Kadlec

06

Drobně krystalický azurit na křemenu; FOV 15 mm. Sběr a foto T. Kadlec

05

Částečně alterovaný tennantit, chalkopyrit, pyrit, chryzokol; FOV 21 mm. Sběr a foto T. Kadlec

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.