Minerály České republiky

RNDr. Tomáš Kadlec

mindat WebArchiv Google Plus logo youtube logo footerfacebookicon

 

Turmalíny z lokality detailně studoval Povondra a kol. (1987, 1998). V Přibyslavicích se vyskytuje několik odlišných typů především černého turmalínu, a to v ortorulách, granitu a pegmatitech. Nejběžnější turmalín I - oxy-skoryl Na(Fe22+Al)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3O (Bačík a kol. 2011) tvoří automorfně omezené sloupcovité krystaly, několik mm velké, seskupené do tenkých vrstev nebo nepravidelných hnízd v muskovit – turmalinické ortorule. Tenké vrstvy běžně vykazují náznaky foliace a lokální lineace. Turmalín II (oxy-skoryl, skoryl) se vyskytuje jako středně až hrubě zrnité agregáty v „hybribních ortorulách“ v okolí amfibolitických xenolitů.

Číst dál...

Zaniklé přibyslavické lomy nedaleko Golčova Jeníkova se vedle krásných ukázek krystalů almandinu a vzácného ferronigeritu proslavily především výskytem fosfátů. Z lokality je popsáno kolem 30 druhů fosfátů, z nichž je nejběžnější fluorapatit, graftonit, trifylin a messelit. Z dalších to je aluaudit, beraunit, crandallit, dufrenit, ferrisicklerit, ferroalluaudit, heterosit, jahnsit, kakoxen, lipscombit, ludlamit, mélonjosephit, mitridatit, fosfofyllit, rockbridgeit, sarkopsid, strengit, strunzit, torbernit, triplit, triploidit, vivianit a xantoxenit.

Číst dál...

Kalcit CaCO3 je minerál s největším bohatstvím krystalových tvarů. Bylo popsáno přes 550 krystalových často vzácných tvarů a přes 1500 typů krystalových spojek. Na lokalitě Vlastějovice se vyskytuje kalcit v mnoha krystalových tvarech; poměrně vzácné jsou jehlicovité dlouze protažené klencovité krystaly. Na severní stěně pátého patra lomu se tento typ kalcitu vyskytuje na mocné tektonické poruše, kde narůstá na ledvinité náteky chalcedonu.

Číst dál...

Vysokotlaká modifikace Al2(SiO4)O - kyanit a vysokoteplotní - sillimanit představují důležité horninotvorné minerály Al – bohatých metamorfitů, původně pelitických sedimentů. Spolu se třetí modifikací – andalusitem slouží jako indikátory tlaku a teploty při metamorfóze. Kyanit a sillimanit mají stejné chemické složení, častá je izomorfní příměs Fe nebo Ti. Liší se však krystalograficky a fyzikálními vlastnostmi.

Číst dál...

Pyrhotin se ve vlastějovických lomech vyskytuje ve čtyřech odlišných paragenezích. Na puklinách biotit-muskovitických ortorul tvoří na krystalech křišťálu hexagonální tabulkovité krystalky o velikosti do 1 cm. Tombakově hnědý pyrhotin je místy hojný na kalcitových nebo křemen-kalcitových žilách protínajících skarn; tvoří hypautomorfní zrna velikosti maximálně 1 cm. V mikroskopické formě je běžný v masivních mylonitech hostících antimonovou mineralizaci, kde se pyrhotin vyskytuje ve čtyřech generacích.

Číst dál...

Borosilikát hliníku dumortierit (Al,Fe3+)7(SiO4)3(BO3)O3 se vyskytuje v zaniklých lomech u Přibyslavic nedaleko Golčova Jeníkova poměrně vzácně. Tvoří bezbarvé až světle modré radiálně paprsčité agregáty zarůstající do jemně vláknitého bílošedého sillimanitu v ortorulách. Až 1 cm dlouhé krystaly dumoertieritu v sillimanitu se vyskytují v asociaci s muskovitem, biotitem a granátem.

Číst dál...

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.