Minerály České republiky

RNDr. Tomáš Kadlec

mindat WebArchiv Google Plus logo youtube logo footerfacebookicon

 

Rutil – oxid titaničitý, TiO2

Krystalová soustava čtverečná; tvrdost 6-6,5; hustota 4,2-4,3; barva hnědočervená, rudá, vzácněji žlutohnědá, též černá (nigrin); lesk skelný až diamantový, nigrin má lesk polokovový; vryp světlehnědý až žlutavý, šedočerný až zelenočerný.


Číst dál...

Poprvé byla Sb-mineralizace ve Vlastějovicích zastižena dr. Koutkem a dr. Žákem při geologickém průzkumu 8. a později 9. patra magnetitového dolu na Holém vrchu v roce 1951. Od roku 2005 do současnosti jsou výskyty Sb-zrudnění opět slabší. Významnějším nálezem byla v roce 2008 zhruba 5 cm mocná a 2 m dlouhá žilka s berthieritem, antimonitem a stibikonitem na jihovýchodní stěně 5. patra kamenolomu. Vyfotografované vzorky pocházejí z roku 2008.

Číst dál...

Dnes již málo perspektivní lokalita fluoritu je sběrateli stále intenzivně navštěvována, na což poukazují nově vzniklé výkopy. Sběr probíhá jednak přímo v křemenné haldovině nebo se sběratelé pokoušejí prokopat na primární výchoz křemenných žil. Lokalita se nalézá v lesním terénu v blízkosti vodní nádrže Švihov a proto by měli sběratelé dodržovat jistá pravidla slušného chování při návštěvě této lokality. Vyfotografované vzorky pocházejí z roku 2014.

Číst dál...

Lokalita Černovice u Tábora se v minulosti proslavila pěknými ukázkami radiálně paprsčitých agregátů zelenomodrého wavellitu pocházejících z dnes již rekultivovaných lomů. Těženou horninou zde byl tmavě šedý grafitický kvarcit s hojnými žilkami bílošedého křemene. Kámen se používal na štěrk do cest, do základů blízkých stavení a také se uvažovalo o těžbě grafitu, ke které ovšem nedošlo. V šedesátých letech minulého století byly lomy zcela zavezeny a dnes je zde zemědělská půda.

Číst dál...

Nedaleko malé vesnice Dolní Rápotice, ležící na levém břehu vodní nádrže Švihov, se vyskytují křemenné žíly s hojnými oboustranně ukončenými krystaly obecného křemene a vzácně i křišťálu. Po geologické stránce je oblast tvořená dvojslídnými pararulami představující monotónní sérii moldanubické oblasti. Pestrá série je reprezentována hojnými tělesy krystalických vápenců a erlanů. Běžné jsou také křemenné žíly a pegmatity. V těsné blízkosti také vystupují granity moldanubikého plutonu.

Číst dál...

Čas. Minerál, X, 2002/2 - Zajímavý nález tremolitu a mastku u Votic (okr. Benešov)

"Předposlední březnový den roku 2001 jsem nalezl nedaleko Líštěnce (2 km jižně od Votic) masivní agregáty paprsčitého tremolitu obklopené mastkem. Lokalita se nachází na poli asi 100 m SZ od Líštěnce v oblasti tzv. "votické série".Tyto agregáty jsem objevil pouze na jednom místě, a to v pruhu o délce deset metrů a max. šířce 0,5 m, který byl orientován od Z k V. Tremolit zde tvoří paprsčité agregáty s hedvábným leskem, šedobílé až šedé barvy; vyznačují se velmi dobrou odlučností v tenkých jehličkách. Lupenitý až celistvý mastek téže barvy vyniká intenzivním leskem a agregáty tremolitu bohatě obklopuje. Některé nalezené "balvany", tvořené výhradně tremolitem a mastkem, měly váhu až několik kg. Vzorek určil rengenograficky dr. Jiří Litochleb (Praha, Národní muzeum)." 

Pavel Zadražil, Votice

Číst dál...

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.